top of page

Pòtal lekòl matènèl

Manm endividyèl

tèm ak Kondisyon

Tèm ak kondisyon sa yo efikas imedyatman pou moun ki anrejistre kont yo.

Tèm ak kondisyon sa yo ("Tèm yo") gouvène aksè ak itilizasyon sitwèb Pòtal Lekòl Matènèl ak aplikasyon mobil ki gen lyen ak oswa fè referans ak Kondisyon sa yo ("Site"). Lè w gen aksè oswa itilize sit la, ou dakò ak kondisyon sa yo epi konkli yon kontra legalman obligatwa ak Portal Preschool. Pa gen aksè oswa itilize sit la si ou pa vle oswa ou pa kapab dwe mare pa Kondisyon yo.

1.    Definisyon

1.Pati yo

"Ou" ak "ou" refere a ou, kòm yon itilizatè nan sit la. Yon "itilizatè" se yon moun ki gen aksè, browse, rale, grate, oswa nan nenpòt fason ki sèvi ak sit la. "Nou," "nou," ak"nou" refale nan Portal Preschool.

2.Content

"Konteni" vle di tèks, imaj, foto, odyo, videyo, done kote, ak tout lòt fòm done oswa kominikasyon. "Konteni ou a" vle di Kontni ou soumèt oswa transmèt nan, atravè, oswa an koneksyon avèk sit la, tankou evalyasyon, revizyon, konpliman, envitasyon, enskripsyon, mesaj, ak enfòmasyon ke ou montre piblikman oswa parèt nan pwofil kont ou. . "Itilizatè Kontni" vle di Kontni ke itilizatè yo soumèt oswa transmèt nan, atravè, oswa an koneksyon avèk Sit la. "Konteni Pòtal Lekòl Matènèl" vle di Kontni ke nou kreye epi mete disponib an koneksyon avèk Sit la. "Twazyèm Pati Kontni" vle di Kontni ki soti nan lòt pati ki pa Pòtal Preschool oswa itilizatè li yo, ki disponib an koneksyon avèk Sit la. "Konteni Sit" vle di tout Kontni ki disponib an koneksyon avèk Sit la, tankou Kontni Ou, Kontni Itilizatè, Kontni Twazyèm Pati, ak Kontni Pòtal Lekòl Matènèl.

2.Chanjman nan Kondisyon Sèvis yo

Nou ka modifye Kondisyon yo de tan zan tan. Ou konprann epi dakò ke aksè ou oswa itilizasyon sit la gouvène Kondisyon yo ki efektif nan moman aksè ou oswa itilizasyon sit la. Si nou fè chanjman materyèl nan Kondisyon sa yo, n ap fè w konnen pa imèl oswa lè nou poste yon avi sou sit la anvan dat chanjman yo efektif. N ap endike tou nan tèt paj sa a dat dènye revizyon yo te fèt. Ou ta dwe revize Kondisyon sa yo sou yon baz regilye kòm vèsyon revize yo pral obligatwa pou ou. Nenpòt modifikasyon sa yo pral efikas lè nou afiche nouvo Kondisyon yo. Ou konprann epi dakò ke ou kontinye aksè oswa itilizasyon sit la apre dat efektif modifikasyon nan Regleman yo endike ou aksepte modifikasyon yo.

3.Tradiksyon

Nou ka tradui Kondisyon sa yo nan lòt lang pou konvenyans ou. Men, vèsyon angle a gouvène relasyon ou ak Pòtal Lekòl Matènèl, epi nenpòt enkonsistans nan mitan diferan vèsyon yo pral rezoud an favè vèsyon angle a.

4. Sèvi ak sit la

1.Elijiblite

Pou jwenn aksè oswa itilize Sit la, ou dwe gen 18 ane oswa plis epi ou dwe gen pouvwa ak otorite nesesè pou antre nan Regleman sa yo. Ou pa gendwa gen aksè a oswa itilize sit la si ou se yon konkiran pa nou oswa si nou te deja entèdi ou sou sit la oswa fèmen kont ou.

2. Pèmisyon pou itilize sit la

Nou ba w pèmisyon pou w sèvi ak sit la, dapre restriksyon ki nan Kondisyon sa yo. Itilizasyon ou nan sit la se sou pwòp risk ou, ki gen ladan risk pou ou ta ka ekspoze a Kontni ki ofansif, endesan, ki pa egzak, ki pa kòrèk, oswa ki pa apwopriye.

3.Site Disponibilite

Sit la ka modifye, mete ajou, entèwonp, sispann oswa sispann nenpòt ki lè san avètisman oswa responsablite.

4.Kont itilizatè

Ou dwe kreye yon kont epi bay sèten enfòmasyon sou tèt ou pou w ka sèvi ak kèk nan karakteristik yo ki ofri nan sit la. Ou responsab pou kenbe konfidansyalite modpas kont ou a. Ou responsab tou pou tout aktivite ki fèt anrapò ak kont ou. Ou dakò avèti nou imedyatman sou nenpòt itilizasyon kont ou san otorizasyon. Nou rezève dwa pou fèmen kont ou a nenpòt ki lè pou nenpòt ki rezon oswa okenn rezon.

Kont ou se pou itilizasyon pèsonèl ou ki pa komèsyal sèlman. Nan kreye li, nou mande pou w bay enfòmasyon konplè epi egzat sou tèt ou pou ranfòse kredibilite w kòm yon kontribitè nan sit la. Ou pa gen dwa imite yon lòt moun (egzanp, adopte idantite yon selebrite oswa vwazen pwochen pòt ou a), kreye oswa itilize yon kont pou nenpòt lòt moun pase tèt ou, bay yon adrès imel ki pa pwòp ou a, oswa kreye plizyè kont. Si w itilize yon psedonim, fè atansyon pou w sonje ke lòt moun ka toujou kapab idantifye w si, pa egzanp, ou mete enfòmasyon ki idantifye w nan revizyon w yo, w sèvi ak menm enfòmasyon sou kont yo sou lòt sit, oswa si w pèmèt lòt sit pataje enfòmasyon sou ou. ak Pòtal Lekòl Matènèl. Tanpri li Règ sou enfòmasyon prive nou an pou plis enfòmasyon.

5.Kominikasyon ki soti nan Pòtal Lekòl Matènèl ak lòt Itilizatè yo

Lè w kreye yon kont, ou dakò resevwa sèten kominikasyon an koneksyon avèk sit la. Pou egzanp, ou ka resevwa konpliman oswa demann zanmi nan men lòt Itilizatè yo.

5.Content

1.Responsablite pou kontni ou a

Se ou menm sèl ki responsab Kontni Ou, epi yon fwa pibliye, li pa ka toujou retire li. Ou asime tout risk ki asosye ak Kontni Ou, ki gen ladan depandans nenpòt moun sou bon jan kalite li, presizyon, oswa fyab, oswa nenpòt divilgasyon pa ou nan enfòmasyon nan Kontni Ou ki fè ou pèsonèlman idantifye. Ou reprezante ke ou posede oswa ou gen otorizasyon ki nesesè yo itilize ak otorize itilizasyon Kontni Ou jan sa dekri la a. Ou pa gendwa vle di ke Kontni Ou nan okenn fason patwone oswa andose pa Preschool Portal.

Ou ka ekspoze tèt ou a responsablite si, pou egzanp, Kontni Ou a gen materyèl ki fo, entansyonèlman twonpe, oswa difamasyon; vyole nenpòt dwa twazyèm pati, ki gen ladan nenpòt copyright, mak komèsyal, patant, sekrè komèsyal, dwa moral, dwa sou vi prive, dwa pou piblisite, oswa nenpòt lòt pwopriyete entelektyèl oswa dwa pwopriyetè; gen materyèl ki ilegal, tankou diskou rayisman ilegal oswa pònografi; eksplwate oswa fè minè mal; oswa vyole oswa defann vyolasyon nenpòt lwa oswa règleman.

2.Dwa nou pou nou itilize kontni ou

Nou ka sèvi ak kontni ou nan plizyè fason diferan, tankou montre li piblikman, refòme li, enkòpore li nan piblisite ak lòt travay, kreye travay derive apati li, fè pwomosyon li, distribye li, ak pèmèt lòt moun fè menm bagay la an koneksyon avèk pwòp pa yo. sit entènèt ak platfòm medya ("Lòt Medya"). Kòm sa yo, ou irevokablman akòde nou atravè lemond, tout tan, ki pa eksklizif, san redevances, ka bay, sou-lisans, dwa transfere pou itilize Kontni Ou pou nenpòt ki rezon. Tanpri sonje ke ou bay itilizatè yo sit la ak nenpòt lòt medya yo dwa pou yo jwenn aksè nan kontni ou an koneksyon avèk itilizasyon sit la ak nenpòt lòt medya yo. Finalman, ou irevokablman renonse ak lakòz yo anile, kont Portal Preschool ak itilizatè li yo nenpòt reklamasyon ak reklamasyon sou dwa moral oswa atribisyon ki gen rapò ak Kontni Ou. Pa "itilize" nou vle di itilize, kopye, fè piblikman ak montre, repwodui, distribye, modifye, tradui, retire, analize, komèrsyalize, ak prepare travay derive nan Kontni Ou.

3.Ownership

Ant ou menm ak Portal Preschool, ou posede Kontni Ou. Nou posede Kontni Pòtal Lekòl Matènèl la, ki gen ladan men pa limite a koòdone vizyèl, karakteristik entèaktif, grafik, konsepsyon, ak konpilasyon, ki gen ladan, men pa limite a, konpilasyon nou an nan Kontni Itilizatè ak lòt Kontni Sit, kòd òdinatè, pwodwi, lojisyèl, total. evalyasyon revizyon itilizatè yo, ak tout lòt eleman ak konpozan nan sit la eksepte kontni ou, kontni itilizatè ak kontni twazyèm pati. Nou posede tou copyrights, mak komèsyal yo, mak sèvis yo, non komèsyal yo, ak lòt dwa entelektyèl ak pwopriyetè atravè mond lan ("Dwa IP") ki asosye ak Kontni Pòtal Lekòl Matènèl la ak Sit la, ki pwoteje pa copyright, rad komès, patant, lwa sou mak komèsyal yo, ak tout lòt dwa ak lwa entelektyèl ak pwopriyetè aplikab yo. Kòm sa yo, ou pa gen dwa modifye, repwodui, distribye, kreye travay derive oswa adaptasyon, montre piblikman oswa nan nenpòt fason eksplwate nenpòt nan Kontni Pòtal Lekòl Matènèl la an antye oswa an pati eksepte jan nou otorize ekspreseman. Eksepte jan sa a ekspreseman ak san anbigwite bay sa a, nou pa ba ou okenn dwa eksprime oswa implicite, epi nou kenbe tout dwa sou Sit la ak Kontni Pòtal Lekòl Matènèl la.

4.Piblisite

Preschool Portal ak moun ki gen lisans li yo ka montre piblikman piblisite ak lòt enfòmasyon ki adjasan ak Kontni Ou a oswa enkli ladan l. Ou pa gen dwa a okenn konpansasyon pou piblisite sa yo. Fason, mòd, ak limit piblisite sa yo kapab chanje san avètisman espesifik pou ou.

5.Content Feeds

Ou ka jwenn aksè epi itilize Feeds yo pou w ka montre Kontni Feed yo sou òdinatè pèsonèl ou, sit entènèt, oswa blog ("Sit Ou"), depi (i) itilizasyon Feeds yo se pou rezon pèsonèl, ki pa komèsyal sèlman, ( ii) ekspozisyon ou a nan Kontni Manje a fè lyen ki mennen ale nan paj ki enpòtan yo sou sitwèb Pòtal Matènèl la, epi atribi Pòtal Matènèl kòm sous Kontni Manje a, (iii) itilizasyon ou oswa ekspozisyon Kontni Manje a pa sijere ke Pòtal Matènèl fè pwomosyon oswa andose nenpòt kòz twazyèm pati, lide, sit entènèt, pwodwi oswa sèvis, ki gen ladan Sit Ou a, (iv) ou pa redistribiye Kontni Feed la, epi (v) itilizasyon Feeds yo pa anvayi sistèm Preschool Portal yo. Pòtal Matènèl rezève tout dwa nan Kontni Feed yo epi li ka sispann Feeds yo nenpòt ki lè.

6.Lòt

Kontni Itilizatè yo (ki gen ladan nenpòt itilizatè yo te kapab kreye pa Preschool Portal) pa nesesèman reflete opinyon Preschool Portal. Nou rezève dwa pou retire, ekran, modifye, oswa retabli Kontni Itilizatè de tan zan tan nan sèl diskresyon nou pou nenpòt ki rezon oswa san rezon, epi san avètisman ba ou. Pa egzanp, nou ka retire yon revizyon si nou kwè li vyole Gid Kontni nou an. Nou pa gen okenn obligasyon pou kenbe oswa ba ou kopi Kontni Ou, ni nou pa garanti okenn konfidansyalite konsènan Kontni Ou.

6.Restriksyon

Nou pa gen okenn obligasyon pou aplike Kondisyon yo sou non ou kont yon lòt itilizatè. Pandan ke nou ankouraje w fè nou konnen si ou kwè yon lòt itilizatè te vyole Kondisyon yo, nou rezève dwa pou mennen ankèt sou epi pran aksyon apwopriye nan sèl diskresyon nou an.

1.Ou dakò pa, epi ou pap ede, ankouraje, oswa pèmèt lòt moun sèvi ak sit la pou:

 1. Vyolasyon Gid Kontni nou yo, pa egzanp, lè w ekri yon revizyon fo oswa difamasyon, fè komès ak lòt biznis, oswa lè w peye yon moun oswa lè w resevwa yon konpansasyon pou w ekri oswa retire yon revizyon.

 2. Vyolasyon dwa nenpòt twazyèm pati, ki gen ladan nenpòt vyolasyon nan konfyans, copyright, trademark, patant, sekrè komèsyal, dwa moral, dwa sou vi prive, dwa pou piblisite, oswa nenpòt lòt pwopriyete entelektyèl oswa dwa pwopriyetè;

 3. Menase, trakase, blese, oswa anmède lòt moun, oswa ankouraje fanatik oswa diskriminasyon;

 4. Ankouraje yon biznis oswa lòt antrepriz oswa evènman komèsyal, oswa otreman itilize Sit la pou rezon komèsyal, eksepte an koneksyon avèk yon Kont Biznis ak jan Pòtal Preschool pèmèt ekspreseman;

 5. Voye imèl an gwo, sondaj, oswa lòt mesaj mas, kit se komèsyal nan nati oswa ou pa; angaje nan spamming mo kle, oswa otreman eseye manipile rezilta rechèch Sit la oswa nenpòt sit entènèt twazyèm pati;

 6. Mande enfòmasyon pèsonèl nan men minè, soumèt oswa transmèt pònografi; oswa

 7. Vole nenpòt lwa ki aplikab.

2. Ou dakò tou pou w pa ede, ankouraje oswa pèmèt lòt moun:

 1. Vyolasyon kondisyon yo;

 2. Modifye, adapte, apwopriye, repwodui, distribye, tradui, kreye zèv derive oswa adaptasyon, montre piblikman, vann, komès, oswa nan nenpòt fason eksplwate sit la oswa kontni sit la (lòt pase Kontni ou a), eksepte jan Pòtal Preschool otorize ekspreseman. ;

 3. Sèvi ak nenpòt robo, Spider, aplikasyon rechèch/rekiperasyon sit, oswa lòt aparèy otomatik, pwosesis, oswa mwayen pou jwenn aksè, rekipere, grate, oswa endèks nenpòt pòsyon nan sit la oswa nenpòt kontni sit la;

 4. Enjenyè ranvèse nenpòt pati nan sit la;

 5. Retire oswa modifye nenpòt avi copyright, mak komèsyal, oswa lòt dwa pwopriyetè ki parèt sou nenpòt pati nan sit la oswa sou nenpòt materyèl enprime oswa kopye nan sit la.

 6. Anrejistre, trete, oswa mwen enfòmasyon sou lòt itilizatè yo;

 7. Aksede, rekipere, oswa endèks nenpòt pòsyon nan sit la pou rezon pou konstwi oswa peple yon baz done rechèch sou revizyon biznis;

 8. Refòma oswa ankadre nenpòt pòsyon nan sit la;

 9. Pran nenpòt aksyon ki enpoze, oswa ki ka enpoze, nan sèl diskresyon nou an, yon chaj ki pa rezonab oswa disproporsyoneman gwo sou enfrastrikti teknoloji Pòtal Preschool oswa fè twòp demann trafik sou sit la;

 10. Eseye jwenn aksè san otorizasyon sou sit la, kont itilizatè, sistèm òdinatè, oswa rezo ki konekte nan sit la atravè piratage, min modpas, oswa nenpòt lòt mwayen;

 11. Sèvi ak sit la oswa nenpòt kontni sit la pou transmèt nenpòt viris òdinatè, vè, domaj, chwal Trojan, oswa lòt bagay ki gen yon nati destriktif (ansanm, "Viris");

 12. Sèvi ak nenpòt aparèy, lojisyèl, oswa woutin ki entèfere ak fonksyone apwopriye nan sit la, oswa otreman eseye entèfere ak bon travay nan sit la;

 13. Sèvi ak sit la pou vyole sekirite nenpòt rezo òdinatè, fann modpas oswa kòd sekirite chifreman; deranje oswa entèfere ak sekirite nan, oswa otreman lakòz domaj nan, Sit la oswa Kontni Sit la; oswa

 14. Retire, kontourne, enfim, domaje, oswa otreman entèfere ak nenpòt karakteristik ki gen rapò ak sekirite nan Sit la, karakteristik ki anpeche oswa mete restriksyon sou itilizasyon oswa kopye Kontni Sit la, oswa karakteristik ki ranfòse limit sou itilizasyon sit la.

Restriksyon ki anwo yo aplike sèlman nan limit ki akseptab dapre lalwa aplikab. Men, ou dakò pou pa aji kontrèman ak yo (menm si akseptab dapre lalwa aplikab) san yo pa bay nou 30 jou avi alekri anvan, ansanm ak nenpòt enfòmasyon ke nou ka rezonab mande pou ba nou yon opòtinite bay remèd altènatif oswa otreman akomode ou. nan sèl diskresyon nou an.

7.Gid ak Règleman

1.Content Gid yo

Ou reprezante ke ou te li ak konprann Gid Kontni nou an.

2. Konfidansyalite

Ou reprezante ke ou te li ak konprann Règleman sou enfòmasyon prive nou an. Remake byen ke nou ka divilge enfòmasyon sou ou bay twazyèm pati si nou gen yon kwayans bon lafwa ke divilgasyon sa a rezonab nesesè pou (i) pran aksyon konsènan aktivite ilegal yo sispèk; (ii) aplike oswa aplike Kondisyon nou yo ak Règleman sou enfòmasyon prive; (iii) konfòme yo ak pwosesis legal oswa lòt ankèt gouvènman an, tankou yon manda pou rechèch, sitasyon, lwa, pwosedi jidisyè, oswa lòt pwosesis legal yo sèvi sou nou; oswa (iv) pwoteje dwa nou, repitasyon, ak pwopriyete, oswa sa ki nan itilizatè nou yo, afilye, oswa piblik la. Si w itilize sit la andeyò peyi Etazini, ou dakò pou yo transfere done pèsonèl ou yo epi trete yo nan peyi Etazini.

8.Sijesyon ak Amelyorasyon

Lè w voye nou nenpòt lide, sijesyon, dokiman, oswa pwopozisyon ("Feedback"), ou dakò ke (i) Feedback ou a pa genyen enfòmasyon konfidansyèl oswa propriétaires twazyèm pati, (ii) nou pa gen okenn obligasyon pou konfidansyalite, eksprime. oswa implicite, ki gen rapò ak Feedback la, (iii) nou ka gen yon bagay ki sanble ak Feedback la ki deja an konsiderasyon oswa nan devlopman, epi (iv) ou ba nou yon lisans irevokabl, ki pa eksklizif, san redevances, tout tan, atravè lemond. itilize, modifye, prepare travay derive, pibliye, distribye ak sou-lisans Feedback a, epi ou irevokablman renonse ak lakòz yo anile, kont Pòtal Preschool ak itilizatè li yo nenpòt reklamasyon ak reklamasyon sou nenpòt dwa moral ki genyen nan Feedback sa yo.

9.Twazyèm Pati

Sit la gendwa genyen lyen ki mennen nan lòt sitwèb oswa aplikasyon (yo chak, yon "Sit Twazyèm Pati"). Nou pa kontwole oswa andose okenn Sit Twazyèm Pati. Ou dakò ke nou pa responsab pou disponiblite oswa kontni sit Twazyèm Pati sa yo. Itilizasyon Sit Twazyèm Pati yo se sou pwòp risk ou.

Gen kèk nan sèvis ki disponib atravè sit la ka sijè a lòt tèm lisans twazyèm pati oswa sous ouvè ak divilgasyon.

10. Indemnité

Ou dakò pou dedomaje, defann, epi kenbe Portal Preschool, paran li yo, filiales, afilye li yo, nenpòt konpayi ki gen rapò, founisè, lisansye, ak patnè, ak ofisye, direktè, anplwaye, ajan, ak reprezantan chak nan yo (ansanm, "Antite Pòtal Lekòl Matènèl") san danje, ki gen ladan depans, responsablite ak frè legal, nan nenpòt reklamasyon oswa demann nenpòt twazyèm pati fè ki soti nan oswa ki gen rapò ak (i) aksè ou oswa itilizasyon sit la, (ii) vyolasyon ou nan Kondisyon yo, (iii) nenpòt pwodwi oswa sèvis ou achte oswa jwenn an koneksyon avèk sit la, oswa (iv) vyolasyon pa ou, oswa nenpòt twazyèm pati ki sèvi ak kont ou, nan nenpòt pwopriyete entelektyèl oswa lòt dwa nenpòt moun oswa antite. . Pòtal preskolè rezève dwa, sou depans ou, pou li pran defans ak kontwòl eksklizif nenpòt pwoblèm pou ou oblije dedomaje nou, epi ou dakò pou kolabore ak defans nou pou reklamasyon sa yo. Ou dakò pou pa regle nenpòt pwoblèm sa yo san konsantman alekri alavans Portal Preschool. Portal preskolè pral fè efò rezonab pou fè w konnen nenpòt reklamasyon, aksyon oswa pwosedi sa yo lè w vin konnen sa.

11. Limit responsabilite yo

TANPRI LI SEKSYON SA A AK ATANSYON PISKE LI LIMITE RESPONSABILITE ANTITE PORTAL PRESKOL YO A POU OU. CHAK SUBSEKSYON ANBA YO APLIKE SÈLMAN JISKA MISYON MAKSIMÒM YO OBLÈ ANBA LWA AK APPLIKE. ANYEN ANYEN KI MENM KI MENM LA KI GEN LIMITE NENPÒT DWA OU KA GENYEN KI PA GEN LIMITE LEGAL. SI OU PA SÈ SÈ SOU SA A OSWA NENPÒT SEKSYON KONDISYON SA YO, TANPRI KONSILTE AK YON PWOFESYONÈ LEGAL AVAN POU AKSÈ OSWA ITILIZE SITE A. LÈ OU AKSÈ OSWA ITILIZE SITE A, OU REPREZANTE KE OU TE LI, KONPRANN, AK DAKÒ AK TÈM SA YO, ANKLI SEKSYON SA A. OU AP RENSE DWA LEGAL SUBSTANTIYAL OU DAKÒ AK KONDISYON SA YO.

 1. SITE A DISPONIB POU OU SOU YON "KÒM SE", "AK TOUT FÒT" AK "KÒM DISPONIB", AK KONPREYANSYON EXPRESS KI ANTITE PORTAL PRESKOL YO PA KAPAB SIVEYE, KONTWÒLE, OSWA KONTI ITIlizatè yo. KONSA, ITILIZE OU SITE A SE SOU DISKREYON OU AK RISK. ANTITE PORTAL PRESKOL YO PA FÈ OKENN REKLAMASYON OSWA PWOMES KONSÈNAN KALITE, PREZISYON, OSWA Fyab SITE A, SEKIRITE OSWA SEKIRITE, OSWA KONTENI SITE A. KI KONSA, ANTITE PORTAL PRESKOL YO PA RESPONSABLE ANvè OU POU NENPÒT PÈT OSWA DOmaj KI KAPAB SOU KI GENYEN, KI GEN EGZANP, KI PWOVILITE SITE A, KI ENDISPONIBILITÉ, OSWA VULNERABILITE SEKIRITE OSWA PWOFESYON OU NAN KALITE AK KALIBITE A, KALIBITE A, AK FIBILITÉ A, AK SITE. EVALASYON, REVIZYON (ENKLI KONTENI YO, LÒD, AK AFFICH), OSWA MÈT YO JWENN SOU, ITILIZE SOU, OSWA DISPONIB ATRAVER SITE A.

 2. ANTITE PORTAL PRESKOL YO PA FÈ OKENN REKLAMASYON OUBYEN PWÒM KI RESPÈ POU NENPÒT TWAZI PATI, TANKOU BIZNIS OSWA PLIBLITE YO SOU SIT LA OSWA ITIlizatè SIT LA. KI KONSA, ANTITE PORTAL PRESKOL YO PA RESPONSABLE ANvè OU POU NENPÒT PÈT OSWA DOmaj KI KA SOUVEL AK AKSYON OSWA OMISYON YO, KI GENYEN, POU EGZANP, SI YON LÒT ITIlizatè OSWA BIZNIS FÈ KONTI OU, IDANTITE, OSWA ENFÒMASYON PÈSONÈL OU, EKSPERYANS NEGATIF AK YON BIZNIS OSWA PLIBLÈT YO KI KI MENM OUBYEN KI MENM SOU SIT LA, ACHTE OU AK ITILIZE PWODWI OSWA SÈVIS OU TWAZI PATI ÒF NAN SITE A SE SOU DISKRETYON OU AK RISK.

 3. ANTITE PORTAL PRESKOOL YO REJTE TOUT GARANTI, KIT KI EXPRESSO OSWA IMPLICITE, KI GENYEN GARANTI KONSÈNAN PWODWI OSWA SÈVIS BIZNIS YO SOU SIT LA YO OFRI, AK GARANTI IMPLICITE DE MARCHANDABILITE, APTIMITE POU YON PATIKILMAN, AK PWODIKSYON AK ENFÒMASYON. OKENN ENFÒMASYON OSWA KONSÈY OU BYEN YON REPREZANTAN YON NAN ANTITE PORTAL PRESKOL YO BAY OU KI PRAL KREYE YON REPREZANTASYON OSWA GARANTI.

 4. SÈL AK SÈK DWA OU AK REMEDIS OU KAPAS OU MÉCOSATISFAKSYON AK SIT LA, SÈVIS KI GENYEN, OSWA NENPÒT LÒT DOLEYAN YO TERMINATION OU AK DISCONTINUATION OU AKSÈ A OSWA ITILIZE SITE A.

 5. RESPONSABILITE MAKIMIM ÒPÒT PRESKOL AN ANvè OU POU PÈT OSWA DOGAJ OU SIBI AK SITE A OSWA KONDISYON SA YO LIMITE A PI PI GWO (i) KANTITE OU PEYE, SI GEN GENYEN, OU POU KONNANSYON POU PRESKOL LA NAN PÒTÈS LA. AK SITE A NAN 12 MWA AVAN AKSYON AN KI SOU RESPONSABILITE, OSWA (ii) $100.

 6. ANTITE PORTAL PRESKOL YO DEJONE RESPONSABILITE POU NENPÒT (i) DOGAJ ENDRÈK, ESPESYAL, AK ENSIDAN, PINITIF, EGZANPLÈ, RELIANCE, OSWA KONSEKANS, (ii) PÈDI PROFIT, (iii) ENTÈRIPYON BIZNIS, (iv) DOJ REPITASYON, OSWA (v) PÈT ENFÒMASYON OSWA DONE.

12. Revokasyon

 1. Ou ka mete fen nan Kondisyon yo nenpòt ki lè lè w fèmen kont ou, si w sispann sèvi ak sit la, epi bay Portal Preschool yon avi pou w mete fen. Tanpri revize Règleman sou enfòmasyon prive nou an pou jwenn enfòmasyon sou sa nou fè ak kont ou lè yo sispann.

 2. Nou ka fèmen kont ou, sispann kapasite w pou sèvi ak sèten pati nan sit la, ak/oswa entèdi w nèt sou sit la pou nenpòt ki rezon oswa okenn rezon, epi san avètisman oswa responsablite nenpòt kalite. Nenpòt aksyon sa yo ka anpeche w jwenn aksè nan kont ou, Sit la, Kontni Ou, Kontni Sit, oswa nenpòt lòt enfòmasyon ki gen rapò.

 3. Nan ka ta gen nenpòt revokasyon nan Kondisyon sa yo, kit se pa oumenm oswa nou, Seksyon 1, 5, 6, 11 - 15 ap kontinye nan tout fòs ak efè, ki gen ladan dwa nou yo sèvi ak Kontni Ou jan yo detaye nan Seksyon 5.

13. Kondisyon Jeneral

 1. Nou rezève dwa pou modifye, mete ajou, oswa sispann sit la nan sèl diskresyon nou an, nenpòt ki lè, pou nenpòt ki rezon oswa okenn rezon, epi san avètisman oswa responsablite.

 2. Nou ka ba ou avi, ki gen ladann sa yo konsènan chanjman nan Kondisyon yo pa imel, pa lapòs regilye, oswa kominikasyon atravè sit la.

 3. Eksepte jan sa di otreman nan Seksyon 10 pi wo a, pa gen anyen nan la a ki gen entansyon, ni yo pral jije, bay dwa oswa remèd sou nenpòt twazyèm pati.

 4. Kondisyon yo genyen tout akò ant ou menm ak nou konsènan itilizasyon sit la. Pati yo rekonèt ke yo pa mete konfyans yo nan nenpòt reprezantasyon fè men yo pa ekspreseman genyen nan Kondisyon sa yo.

 5. Nenpòt echèk nan Pòtal Preschool pou egzèse oswa aplike nenpòt dwa oswa dispozisyon nan Regleman yo pa reprezante yon renonse nan dwa oswa dispozisyon sa yo. Echèk nenpòt pati pou egzèse nan nenpòt respè nenpòt dwa ki endike nan la a pa dwe konsidere kòm yon renonse nan nenpòt lòt dwa anba la a.

 6. Si yo jwenn nenpòt dispozisyon ki nan Kondisyon yo pa ka aplike oswa ki pa valab, se sèlman dispozisyon sa a ki pral modifye pou reflete entansyon pati yo oswa elimine nan limit minimòm ki nesesè pou Kondisyon yo dwe otreman rete nan tout fòs ak efè ak aplike.

 7. Kondisyon yo, ak nenpòt dwa oswa obligasyon ki anba la a, yo pa kapab asiyen, transfere, oswa sou-lisans pa ou eksepte ak konsantman alekri anvan Preschool Portal men nou ka bay oswa transfere pa nou san restriksyon. Nenpòt ki tantativ plasman pa ou dwe vyole Kondisyon sa yo epi yo dwe anile.

 8. Tit seksyon ki nan Kondisyon yo se pou konvenyans sèlman epi yo pa gen okenn efè legal oswa kontra.

Copyright © 2023 Preschool Portal, Clearwater, Florid, USA

bottom of page