top of page
boys-learn-to-use-tools-as-grownups-group-kids-preschool-kindergarten-age-playing-plastic-

Are you looking for childcare?

Reyalite nou jodi a se...

Painting
Painting

Sèvis nou yo

Pregnant Woman and Partner
PARAN

Portal preskolè senplifye pwosesis pou jwenn yon founisè gadri ki pral satisfè bezwen espesifik ou yo epi ki pral ba ou pi bon rezilta pou ou menm ak fanmi ou.

 • Konpare epi jwenn pi bon opsyon gadri pou satisfè bezwen ou yo selon laj ak kote

 • Okenn angajman. JANM!

 • Konpare ak konekte ak founisè gadri lokal yo epi vizite moun ki pi byen adapte bezwen fanmi w yo

RR Logo.png
Founisè GARANTI

Kite Portal Preschool fè piblisite pou ou!

Avèk pwosesis kout, senplifye nou an, paran lokal yo AK pwofesè yo pral kapab jwenn ou lè ou bezwen yo plis

Teacher in Classroom
PWOFESÈ

Kit ou ap chèche yon travay oswa ou vle konekte ak lòt founisè gadri pou jwenn konsèy oswa pataje lide, nou ka konekte ou kote ou vle ye.

 • Kreye ak modifye pwofil sant ou a

 • Afiche anons sou Job Board... pou GRATIS

 • Gen aksè a Lis Angel's...(Subs!)

 • Konekte ak lòt founisè gadri

 • Konekte ak fanmi lokal yo

 • Kreye ak modifye pwofil pèsonèl ou

 • Aplike nan travay ki gen anpil bezwen nan Job Board la

 • Ajoute pwofil ou nan lis Angel la

 • Konekte ak lòt pwofesè gadri

 • Pataje lide ou / bay konsèy / pataje pwojè atizay

Objektif nou se konekte ak ede anpil fanmi ak founisè gadri ke posib.
 

With solisyon matche senplifye nou yo,

paran yo tou senpleman antre detay yo sou sa fanmi yo bezwen,

aepi nou konekte yo ak sant sa yorankontre moun needs.

Yon pwosesis senp, rapid

Kite nou fè piblisite pousant ou

Enskri se fasil,donk poukisa tann? 

Preschool Class
Preschool Class

Thank you for Pre-Registering to help us grow.

We look forward to working with you!

Pou ou genyen aktyèl pwopriyetè lekòl matènèl,

nou konprannkijan

enpòtan li se fè yon enpak sou la

endistri gadri.

Plis nou kapab

konekte, kominike ak grandi,

pi fò nou ka fè komm gadri nou aninite

pi fò nou pral vin kòm pwofesyonèl gadri.

To clarify:

Individual member refers to: non-Business owners/Directors...aka childcare employees, preschool teachers, aides or subs.

 

Business Provider Member refers to: Owners and Directors. You must have legal authority to claim possession of the profile on behalf of the business.

*Business Provider Members can create BOTH accounts. You will be able to switch between accounts once you create your profile.

Pre-Enskripsyon

Enskri davans pou Pwogram Pilòt nou an lè w ranpli fòm sa a. Nou pral reponn le pli vit ke nou kapab.

bottom of page