top of page

Førskoleportal

Individuelt medlemskab

Vilkår og Betingelser

Disse vilkår og betingelser træder i kraft øjeblikkeligt for dem, der registrerer konti.

Disse vilkår og betingelser ("Betingelserne") regulerer din adgang til og brug af førskoleportalens websteder og mobilapplikationer, der linker til eller henviser til disse vilkår ("Webstedet"). Ved at tilgå eller bruge webstedet accepterer du disse vilkår og indgår en juridisk bindende kontrakt med førskoleportalen. Få ikke adgang til eller brug webstedet, hvis du er uvillig eller ude af stand til at være bundet af vilkårene.

1.    Definitioner

1.Parter

"Du" og "din" refererer til dig som bruger af webstedet. En "bruger" er en person, der tilgår, gennemser, crawler, skraber eller på nogen måde bruger webstedet. "Vi", "os" og"vores dommerer til Førskoleportalen.

2. Indhold

"Indhold" betyder tekst, billeder, fotos, lyd, video, lokationsdata og alle andre former for data eller kommunikation. "Dit indhold" betyder indhold, som du indsender eller transmitterer til, gennem eller i forbindelse med webstedet, såsom vurderinger, anmeldelser, komplimenter, invitationer, check-ins, beskeder og oplysninger, som du offentligt viser eller har vist i din kontoprofil . "Brugerindhold" betyder indhold, som brugere indsender eller overfører til, gennem eller i forbindelse med webstedet. "Indhold i førskoleportalen" betyder indhold, som vi opretter og gør tilgængeligt i forbindelse med webstedet. "Tredjepartsindhold" betyder indhold, der stammer fra andre parter end Førskoleportalen eller dens brugere, som er gjort tilgængeligt i forbindelse med webstedet. "Siteindhold" betyder alt indhold, der er gjort tilgængeligt i forbindelse med webstedet, inklusive dit indhold, brugerindhold, tredjepartsindhold og førskoleportalindhold.

2.Ændringer af servicevilkårene

Vi kan ændre vilkårene fra tid til anden. Du forstår og accepterer, at din adgang til eller brug af webstedet er underlagt de vilkår, der er gældende på tidspunktet for din adgang til eller brug af webstedet. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i disse vilkår, vil vi give dig besked via e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på webstedet inden ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne. Vi vil også øverst på denne side angive den dato, hvor revisionerne sidst blev foretaget. Du bør gense disse vilkår med jævne mellemrum, da reviderede versioner vil være bindende for dig. Enhver sådan ændring træder i kraft, når vi offentliggør nye vilkår. Du forstår og accepterer, at din fortsatte adgang til eller brug af webstedet efter ikrafttrædelsesdatoen for ændringer af vilkårene indikerer din accept af ændringerne.

3.Oversættelse

Vi kan oversætte disse vilkår til andre sprog for din bekvemmelighed. Ikke desto mindre styrer den engelske version dit forhold til Førskoleportalen, og eventuelle uoverensstemmelser mellem de forskellige versioner vil blive løst til fordel for den engelske version.

4.Brug af webstedet

1. Berettigelse

For at få adgang til eller bruge webstedet skal du være 18 år eller ældre og have den nødvendige beføjelse og autoritet til at indgå i disse vilkår. Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet, hvis du er en konkurrent til vores, eller hvis vi tidligere har forbudt dig fra webstedet eller lukket din konto.

2.Tilladelse til at bruge webstedet

Vi giver dig tilladelse til at bruge webstedet med forbehold af begrænsningerne i disse vilkår. Din brug af webstedet er på din egen risiko, herunder risikoen for, at du kan blive udsat for indhold, der er stødende, uanstændigt, unøjagtigt, stødende eller på anden måde upassende.

3.Site tilgængelighed

Siden kan til enhver tid ændres, opdateres, afbrydes, suspenderes eller afbrydes uden varsel eller ansvar.

4.Brugerkonti

Du skal oprette en konto og give visse oplysninger om dig selv for at kunne bruge nogle af de funktioner, der tilbydes via webstedet. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din kontoadgangskode. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår i forbindelse med din konto. Du accepterer straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto. Vi forbeholder os retten til at lukke din konto til enhver tid af enhver eller ingen grund.

Din konto er kun til din personlige, ikke-kommercielle brug. Når vi opretter det, beder vi dig om at give fuldstændige og nøjagtige oplysninger om dig selv for at styrke din troværdighed som bidragyder til webstedet. Du må ikke udgive dig for at være en anden (f.eks. adoptere identiteten af en berømthed eller din nabo), oprette eller bruge en konto for andre end dig selv, angive en anden e-mailadresse end din egen eller oprette flere konti. Hvis du bruger et pseudonym, skal du være opmærksom på, at andre muligvis stadig er i stand til at identificere dig, hvis du f.eks. inkluderer identificerende oplysninger i dine anmeldelser, bruger de samme kontooplysninger på andre websteder eller tillader andre websteder at dele oplysninger om dig. med Førskoleportalen. Læs venligst vores privatlivspolitik for mere information.

5. Kommunikation fra førskoleportalen og andre brugere

Ved at oprette en konto accepterer du at modtage visse meddelelser i forbindelse med webstedet. For eksempel kan du modtage komplimenter eller venneanmodninger fra andre brugere.

5. Indhold

1. Ansvar for dit indhold

Du alene er ansvarlig for dit indhold, og når det først er offentliggjort, kan det ikke altid trækkes tilbage. Du påtager dig alle risici forbundet med dit indhold, herunder enhvers tillid til dets kvalitet, nøjagtighed eller pålidelighed, eller enhver videregivelse fra dig af oplysninger i dit indhold, der gør dig personlig identificerbar. Du erklærer, at du ejer eller har de nødvendige tilladelser til at bruge og godkende brugen af dit indhold som beskrevet heri. Du må ikke antyde, at dit indhold på nogen måde er sponsoreret eller godkendt af førskoleportalen.

Du kan udsætte dig selv for ansvar, hvis for eksempel dit indhold indeholder materiale, der er falsk, bevidst vildledende eller ærekrænkende; krænker enhver tredjeparts ret, herunder enhver ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, moralsk ret, privatlivsret, ret til offentlighed eller enhver anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret; indeholder materiale, der er ulovligt, herunder ulovlig hadefuld tale eller pornografi; udnytter eller på anden måde skader mindreårige; eller overtræder eller går ind for overtrædelse af enhver lov eller regulering.

2. Vores ret til at bruge dit indhold

Vi kan bruge dit indhold på flere forskellige måder, herunder at vise det offentligt, omformatere det, inkorporere det i reklamer og andre værker, skabe afledte værker fra det, promovere det, distribuere det og tillade andre at gøre det samme i forbindelse med deres egne websteder og medieplatforme ("Andre medier"). Som sådan giver du os hermed uigenkaldeligt verdensomspændende, evigvarende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, overdragelig, underlicenserbar, overførbar rettigheder til at bruge dit indhold til ethvert formål. Bemærk venligst, at du også uigenkaldeligt giver brugerne af webstedet og andre medier ret til at få adgang til dit indhold i forbindelse med deres brug af webstedet og andre medier. Endelig giver du uigenkaldeligt afkald på og lader fravige, mod Preschool Portal og dens brugere, enhver påstand og påstand om moralske rettigheder eller tilskrivning med hensyn til dit indhold. Med "brug" mener vi at bruge, kopiere, offentligt udføre og vise, reproducere, distribuere, ændre, oversætte, fjerne, analysere, kommercialisere og forberede afledte værker af dit indhold.

3.Ejerskab

Som mellem dig og Preschool Portal ejer du dit indhold. Vi ejer førskoleportalens indhold, inklusive men ikke begrænset til visuelle grænseflader, interaktive funktioner, grafik, design og kompilering, herunder, men ikke begrænset til, vores kompilering af brugerindhold og andet webstedsindhold, computerkode, produkter, software, samlet brugeranmeldelser og alle andre elementer og komponenter på webstedet, eksklusive dit indhold, brugerindhold og tredjepartsindhold. Vi ejer også ophavsrettigheder, varemærker, servicemærker, handelsnavne og andre intellektuelle og ejendomsretlige rettigheder i hele verden ("IP-rettigheder"), der er knyttet til førskoleportalens indhold og webstedet, som er beskyttet af ophavsret, handelsbeklædning, patent, varemærkelove og alle andre gældende intellektuelle og ejendomsretlige rettigheder og love. Som sådan må du ikke ændre, reproducere, distribuere, skabe afledte værker eller tilpasninger af, offentligt vise eller på nogen måde udnytte noget af førskoleportalens indhold helt eller delvist, undtagen som udtrykkeligt godkendt af os. Medmindre det udtrykkeligt og utvetydigt er angivet heri, giver vi dig ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder, og alle rettigheder til og til webstedet og førskoleportalens indhold beholdes af os.

4.Reklame

Førskoleportalen og dens licenstagere kan offentligt vise annoncer og andre oplysninger ved siden af eller inkludere med dit indhold. Du er ikke berettiget til nogen form for kompensation for sådanne annoncer. Måden, tilstanden og omfanget af sådan annoncering kan ændres uden specifik varsel til dig.

5. Indholdsfeeds

Du må få adgang til og bruge feeds for at vise feedindhold på din personlige computer, hjemmeside eller blog ("Dit websted"), forudsat at (i) din brug af feeds kun er til personlige, ikke-kommercielle formål, ( ii) din visning af feedindholdet linker tilbage til de relevante sider på førskoleportalens hjemmesider og tilskriver børnehaveportalen som kilden til feedindholdet, (iii) din brug eller visning af feedindholdet antyder ikke, at førskoleportalen promoverer eller støtter enhver tredjeparts årsager, ideer, websteder, produkter eller tjenester, inklusive dit websted, (iv) du omdistribuerer ikke feedindholdet, og (v) din brug af feeds overbebyrder ikke førskoleportalens systemer. Førskoleportalen forbeholder sig alle rettigheder til feedindholdet og kan til enhver tid opsige feeds.

6.Andet

Brugerindhold (inklusive noget, der kan være blevet oprettet af brugere, der er ansat eller indgået i kontrakt med Førskoleportalen) afspejler ikke nødvendigvis førskoleportalens mening. Vi forbeholder os retten til at fjerne, screene, redigere eller genindsætte brugerindhold fra tid til anden efter vores eget skøn af enhver grund eller uden grund og uden varsel til dig. For eksempel kan vi fjerne en anmeldelse, hvis vi mener, at den overtræder vores retningslinjer for indhold. Vi har ingen forpligtelse til at beholde eller give dig kopier af dit indhold, og vi garanterer heller ingen fortrolighed med hensyn til dit indhold.

6.Restriktioner

Vi er ikke forpligtet til at håndhæve vilkårene på dine vegne over for en anden bruger. Selvom vi opfordrer dig til at fortælle os, hvis du mener, at en anden bruger har overtrådt vilkårene, forbeholder vi os retten til at undersøge og træffe passende foranstaltninger efter vores eget skøn.

1. Du accepterer ikke og vil ikke hjælpe, opmuntre eller give andre mulighed for at bruge webstedet til at:

 1. Overtræder vores indholdsretningslinjer, for eksempel ved at skrive en falsk eller ærekrænkende anmeldelse, handle anmeldelser med andre virksomheder eller kompensere nogen eller blive kompenseret for at skrive eller fjerne en anmeldelse.

 2. Krænke en tredjeparts rettigheder, herunder enhver tillidsbrud, ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, moralsk ret, privatlivsret, ret til offentlighed eller enhver anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret;

 3. True, forfølge, skade eller chikanere andre eller fremme bigotteri eller diskrimination;

 4. Promovere en virksomhed eller anden kommerciel virksomhed eller begivenhed, eller på anden måde bruge webstedet til kommercielle formål, undtagen i forbindelse med en virksomhedskonto og som udtrykkeligt tilladt af førskoleportalen;

 5. Send massemails, undersøgelser eller andre massemeddelelser, uanset om de er kommercielle eller ej; deltage i søgeordsspam eller på anden måde forsøge at manipulere webstedets søgeresultater eller tredjepartswebsteder;

 6. Anmode om personlige oplysninger fra mindreårige, indsende eller transmittere pornografi; eller

 7. Overtræder enhver gældende lovgivning.

2. Du accepterer også ikke, og vil ikke hjælpe, opmuntre eller give andre mulighed for at:

 1. Overtræde vilkårene;

 2. Ændre, tilpasse, tilpasse, reproducere, distribuere, oversætte, skabe afledte værker eller tilpasninger af, offentligt vise, sælge, handle eller på nogen måde udnytte webstedet eller webstedets indhold (bortset fra dit indhold), undtagen som udtrykkeligt godkendt af Preschool Portal ;

 3. Brug en hvilken som helst robot, edderkop, applikation til søgning/hentning af websteder eller andre automatiserede enheder, processer eller midler til at få adgang til, hente, skrabe eller indeksere enhver del af webstedet eller webstedsindhold;

 4. Reverse engineering af enhver del af webstedet;

 5. Fjern eller modificer enhver meddelelse om ophavsret, varemærke eller anden ejendomsret, der vises på en del af webstedet eller på materiale, der er udskrevet eller kopieret fra webstedet.

 6. Registrere, behandle eller mine oplysninger om andre brugere;

 7. Få adgang til, hent eller indekser enhver del af webstedet med det formål at opbygge eller udfylde en søgbar database med virksomhedsanmeldelser;

 8. Omformatere eller indramme en hvilken som helst del af webstedet;

 9. Foretag enhver handling, der pålægger eller kan pålægge, efter vores skøn, en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning af Førskoleportalens teknologiske infrastruktur eller på anden måde stiller overdrevne trafikkrav til webstedet;

 10. Forsøg på at få uautoriseret adgang til webstedet, brugerkonti, computersystemer eller netværk forbundet til webstedet gennem hacking, adgangskodemining eller andre måder;

 11. Brug webstedet eller ethvert webstedsindhold til at overføre computervirus, orme, defekter, trojanske heste eller andre genstande af destruktiv karakter (samlet benævnt "virus");

 12. Brug enhver enhed, software eller rutine, der forstyrrer den korrekte funktion af webstedet eller på anden måde forsøger at forstyrre webstedets korrekte funktion;

 13. Brug webstedet til at krænke sikkerheden for ethvert computernetværk, knække adgangskoder eller sikkerhedskrypteringskoder; forstyrre eller forstyrre sikkerheden af eller på anden måde forårsage skade på webstedet eller webstedets indhold; eller

 14. Fjerne, omgå, deaktivere, beskadige eller på anden måde forstyrre eventuelle sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopiering af webstedets indhold, eller funktioner, der håndhæver begrænsninger for brugen af webstedet.

Ovenstående begrænsninger gælder kun i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Ikke desto mindre accepterer du ikke at handle i strid med dem (selvom det er tilladt i henhold til gældende lovgivning) uden at give os 30 dages skriftligt varsel sammen med enhver information, som vi med rimelighed kan kræve for at give os mulighed for at tilbyde alternative retsmidler eller på anden måde imødekomme dig efter eget skøn.

7. Retningslinjer og politikker

1.Retningslinjer for indhold

Du erklærer, at du har læst og forstået vores retningslinjer for indhold.

2.Privatliv

Du erklærer, at du har læst og forstået vores privatlivspolitik. Bemærk, at vi kan videregive oplysninger om dig til tredjeparter, hvis vi i god tro mener, at en sådan videregivelse med rimelighed er nødvendig for (i) at træffe foranstaltninger vedrørende formodede ulovlige aktiviteter; (ii) håndhæve eller anvende vores vilkår og privatlivspolitik; (iii) overholde juridiske processer eller andre statslige forespørgsler, såsom en ransagningskendelse, stævning, vedtægt, retssag eller anden juridisk proces forkyndt for os; eller (iv) beskytte vores rettigheder, omdømme og ejendom, eller vores brugeres, tilknyttede selskaber eller offentligheden. Hvis du bruger webstedet uden for USA, giver du dit samtykke til at få dine personlige data overført til og behandlet i USA.

8.Forslag og forbedringer

Ved at sende os ideer, forslag, dokumenter eller forslag ("Feedback"), accepterer du, at (i) din feedback ikke indeholder fortrolige eller proprietære oplysninger fra tredjeparter, (ii) vi er ikke forpligtet til fortrolighed, udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til feedbacken, (iii) vi kan have noget, der ligner feedbacken, der allerede er under overvejelse eller under udvikling, og (iv) du giver os en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, verdensomspændende licens til bruge, ændre, forberede afledte værker, udgive, distribuere og underlicensere feedbacken, og du giver uigenkaldeligt afkald på og får frafaldet, mod Preschool Portal og dens brugere af enhver påstand og påstand om moralske rettigheder indeholdt i sådan feedback.

9.Tredjepart

Webstedet kan indeholde links til andre websteder eller applikationer (hvert et "tredjepartswebsted"). Vi kontrollerer eller støtter ikke nogen tredjepartswebsteder. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden eller indholdet af sådanne tredjepartswebsteder. Din brug af tredjepartswebsteder er på egen risiko.

Nogle af de tjenester, der stilles til rådighed via webstedet, kan være underlagt yderligere tredjeparts- eller open source-licensvilkår og offentliggørelser.

10. Godtgørelse

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Preschool Portal, dens forældre, datterselskaber, tilknyttede selskaber, eventuelle relaterede virksomheder, leverandører, licensgivere og partnere, og hver af dem (samlet, "Pørskoleportalenheder") uskadelige, herunder omkostninger, forpligtelser og advokatsalærer, fra ethvert krav eller krav fremsat af en tredjepart, der opstår som følge af eller relateret til (i) din adgang til eller brug af webstedet, (ii) din krænkelse af vilkårene, (iii) produkter eller tjenester købt eller erhvervet af dig i forbindelse med webstedet, eller (iv) krænkelse fra dig eller en tredjepart, der bruger din konto, af enhver persons eller enheds intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder . Førskoleportalen forbeholder sig retten til på din regning at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, som du er forpligtet til at holde os skadesløs for, og du accepterer at samarbejde med vores forsvar af disse krav. Du accepterer ikke at løse en sådan sag uden forudgående skriftligt samtykke fra Førskoleportalen. Førskoleportalen vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om et sådant krav, handling eller procedure, når du bliver opmærksom på det.

11. Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger

LÆS VENLIGST DENNE AFSNIT OMHYGGELIGT, DA DET BEGRÆNSER ANSVARET FOR FØRSKOLEPORTALENHEDERNE TIL DIG. HVER AF UNDERLEDNINGEN NEDENFOR GÆLDER KUN OP TIL DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. INTET HERI ER BEGRÆNSET AT BEGRÆNSE NOGEN RETTIGHEDER, DU KAN HAVE, SOM IKKE ER LOVLIGT BEGRÆNSET. HVIS DU ER USIKKER PÅ DENNE ELLER EN ANDEN AFSNIT AF DISSE VILKÅR, VENLIGST KONTAKT MED EN JURIDISK FØR DU FÅR ADGANG TIL ELLER BRUGER WEBSTEDET. VED AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE WEBSTEDET ERKLÆRER DU, AT DU HAR LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERER DISSE VILKÅR, INKLUSIVE DENNE AFSNIT. DU OPGIVER VÆSENTLIGE JURIDISKE RETTIGHEDER VED AT ACCEPTE DISSE VILKÅR.

 1. WEBSTEDET ER TILGÆNGELIGT FOR DIG PÅ EN "SOM DEN ER", "MED ALLE FEJL" OG "SOM TILGÆNGELIGE" BASIS, MED DEN UDTRYKKELIGE FORSTÅELSE, AT FØRSKOLENS PORTALENHEDER IKKE MÅ OVERVÅGGE, KONTROLLER ELLER DYRÆNERBRUGERINDHOLD. SOM SÅDAN ER DIN BRUG AF WEBSTEDET PÅ DIT EGET SKØN OG RISIKO. FØRSKOLEPORTALENHEDERNE FREMSTILLER INGEN KRAV ELLER LØFTER VEDRØRENDE SITETS KVALITET, NØJAGTIGHED ELLER PÅLIDELIGHED, DET SIKKERHED ELLER SIKKERHED ELLER WEBSTEDENS INDHOLD. FØLGENDE ER FØRSKOLEPORTALENHEDER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGET TAB ELLER SKADE, DER KAN OPSTÅ, F.eks. FRA WEBSTEDETS UBRUGLIGHED, UTILGÆNGELIGHED ELLER SIKKERHEDSSÅRBARHEDER ELLER DIN PÅLIDELIGHED, ELLER SIKKERHED. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER, VURDERINGER, ANMELDELSER (INKLUSIVE DERES INDHOLD, ORDRE OG VISNING) ELLER METRIK FUNDET PÅ, BRUGT PÅ ELLER GØRES TILGÆNGELIGE VIA WEBSTEDET.

 2. FØRSKOLEPORTALENHEDERNE FREMSTILLER INGEN KRAV ELLER LØFTER MED HENSYN TIL NOGEN TREDJEPART, F.eks. VIRKSOMHEDER ELLER ANNONCØRER, DER ER OPFØRT PÅ WEBSTEDET, ELLER WEBSTEDENS BRUGERE. DERFOR ER FØRSKOLENS PORTALENHEDER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGET TAB ELLER SKADE, SOM KAN OPSTÅ AF DERES HANDLINGER ELLER UNDLADELSER, HERUNDER F.eks. NEGATIV ERFARING MED EN AF DE VIRKSOMHEDER ELLER ANNONCØRER, DER ER OPFØRT ELLER UDVISET PÅ WEBSTEDET, DIT KØB OG BRUG AF PRODUKTER ELLER TJENESTER TILBYDES AF TREDJEPART VIA WEBSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO.

 3. PRESCHOOL PORTALENHEDERNE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, UDTRYKKEDE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER VEDRØRENDE PRODUKTER ELLER TJENESTER TILBYDES AF VIRKSOMHEDER, DER ER OPFØRT PÅ WEBSTEDET, OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR MERCHANTI. E, OG IKKE-KRÆNKELSE. INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD TIL DIG AF EN REPRÆSENTANT FOR EN AF BØRNESKOLEPORTALENHEDERNE MÅ OPRETTE EN REPRÆSENTATION ELLER GARANTI.

 4. DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTIGHED OG AFHJÆLPNING I TILFÆLDE AF UTIfredshed med WEBSTEDET, RELATEREDE TJENESTER ELLER ENHVER ANDRE KLAGE SKAL VÆRE DIN OPSIGELSE OG AFBRYDELSE AF ADGANG TIL ELLER BRUG AF WEBSTEDET.

 5. FØRSKOLEPORTALENHEDERNES MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR TAB ELLER SKADER, SOM DU LIDER I FORBINDELSE MED WEBSTEDET ELLER DISSE VILKÅR ER BEGRÆNSET TIL DET STØRRE AF (i) DET BELØB, DER ER BETALT, EVENTUELLT TIL DEN FORSÆTNING AF DIG. MED WEBSTEDET I DE 12 MÅNEDER FØR DEN HANDLING, DER GIVER ANSVAR, ELLER (ii) $100.

 6. FØRSKOLEPORTALENHEDERNE FRASKRIVER SIG ANSVAR FOR ENHVER (i) INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE, STRAFFENDE, EKSEMPEL-, TILLIDENS- ELLER FØLGESKADER, (ii) TAB AF FORTJENNING, (iii) AFBRYDELSE AF FORRETNINGEN, (iv) TAB AF INFORMATION ELLER DATA.

12. Opsigelse

 1. Du kan til enhver tid opsige vilkårene ved at lukke din konto, afbryde din brug af webstedet og give Preschool Portal en meddelelse om opsigelse. Læs venligst vores privatlivspolitik for at få oplysninger om, hvad vi gør med din konto, når den lukkes.

 2. Vi kan lukke din konto, suspendere din mulighed for at bruge visse dele af webstedet og/eller helt udelukke dig fra webstedet af enhver eller ingen grund og uden varsel eller ansvar af nogen art. Enhver sådan handling kan forhindre dig i at få adgang til din konto, webstedet, dit indhold, webstedsindhold eller andre relaterede oplysninger.

 3. I tilfælde af opsigelse af disse vilkår, uanset om det er dig eller os, vil afsnit 1, 5, 6, 11 - 15 fortsætte med fuld kraft og virkning, herunder vores ret til at bruge dit indhold som beskrevet i afsnit 5.

13. Generelle vilkår

 1. Vi forbeholder os retten til at ændre, opdatere eller afbryde webstedet efter eget skøn, når som helst, af enhver eller ingen grund og uden varsel eller ansvar.

 2. Vi kan give dig meddelelser, herunder meddelelser vedrørende ændringer af vilkårene via e-mail, almindelig post eller kommunikation via webstedet.

 3. Medmindre andet er angivet i afsnit 10 ovenfor, er intet heri beregnet til, og vil heller ikke blive anset for, at give rettigheder eller retsmidler til nogen tredjepart.

 4. Betingelserne indeholder hele aftalen mellem dig og os vedrørende brugen af webstedet. Parterne anerkender, at der ikke er tillid til nogen repræsentation, der er fremsat, men ikke udtrykkeligt indeholdt i disse vilkår.

 5. Enhver undladelse fra Førskoleportalens side med at udøve eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i vilkårene udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Undladelse af en af parterne i at udøve nogen rettigheder, der er fastsat heri, skal ikke betragtes som et afkald på yderligere rettigheder heri.

 6. Hvis en bestemmelse i vilkårene viser sig at være uhåndhævelig eller ugyldig, skal kun denne bestemmelse ændres for at afspejle parternes hensigt eller elimineres i det mindste nødvendige omfang, så vilkårene ellers forbliver i fuld kraft og virkning og kan håndhæves.

 7. Betingelserne og eventuelle rettigheder eller forpligtelser heri kan ikke overdrages, overføres eller underlicenseres af dig undtagen med Preschool Portals forudgående skriftlige samtykke, men kan tildeles eller overføres af os uden begrænsninger. Ethvert forsøg på overdragelse af dig vil overtræde disse vilkår og være ugyldigt.

 8. Sektionstitlerne i Vilkårene er kun for nemheds skyld og har ingen juridisk eller kontraktlig virkning.

Copyright © 2023 Preschool Portal, Clearwater, Florida, USA

bottom of page