top of page

Портал за предучилищна възраст

Индивидуално членство

Правила и условия

Тези правила и условия влизат в сила незабавно за регистриращите акаунти.

Тези правила и условия („Условията“) уреждат достъпа ви до и използването на уебсайтове и мобилни приложения на Preschool Portal, които имат връзка към или препращат към тези Условия („Сайт“). Чрез достъпа до или използването на сайта вие се съгласявате с тези условия и сключвате правно обвързващ договор с Preschool Portal. Не влизайте и не използвайте сайта, ако не желаете или не можете да се обвържете с Условията.

1.    Дефиниции

1.Партии

„Вие“ и „вашият“ се отнасят за вас като потребител на сайта. „Потребител“ е някой, който осъществява достъп, разглежда, обхожда, изтрива или по какъвто и да е начин използва сайта. „Ние“, „нас“ и"наша" рефкъм портала за предучилищна възраст.

2. Съдържание

„Съдържание“ означава текст, изображения, снимки, аудио, видео, данни за местоположение и всички други форми на данни или комуникация. „Вашето съдържание“ означава Съдържание, което изпращате или предавате на, чрез или във връзка със сайта, като оценки, отзиви, комплименти, покани, регистрации, съобщения и информация, която показвате публично или показвате в профила на вашия акаунт . „Потребителско съдържание“ означава съдържание, което потребителите изпращат или предават на, чрез или във връзка със сайта. „Съдържание на портала за предучилищна възраст“ означава Съдържание, което създаваме и предоставяме във връзка със Сайта. „Съдържание на трети страни“ означава Съдържание, което произхожда от страни, различни от Preschool Portal или неговите потребители, което се предоставя във връзка със сайта. „Съдържание на сайта“ означава цялото съдържание, което е предоставено във връзка със сайта, включително вашето съдържание, потребителско съдържание, съдържание на трети страни и съдържание на портала за предучилищна възраст.

2. Промени в Общите условия

Можем да променяме Условията от време на време. Вие разбирате и се съгласявате, че вашият достъп до или използването на сайта се урежда от Условията, които са в сила към момента на вашия достъп до или използване на сайта. Ако направим съществени промени в тези Условия, ще ви уведомим по имейл или чрез публикуване на известие на сайта преди датата на влизане в сила на промените. Ние също така ще посочим в горната част на тази страница датата, на която са направени последните ревизии. Трябва редовно да преглеждате тези Условия, тъй като преработените версии ще бъдат обвързващи за вас. Всяка такава промяна ще влезе в сила след публикуването на нови Условия. Вие разбирате и се съгласявате, че вашият продължаващ достъп до или използване на сайта след датата на влизане в сила на промените в Условията означава, че приемате промените.

3.Превод

Възможно е да преведем тези Условия на други езици за ваше удобство. Независимо от това, английската версия управлява отношенията ви с Preschool Portal и всички несъответствия между различните версии ще бъдат разрешени в полза на английската версия.

4. Използване на сайта

1.Допустимост

За да осъществите достъп или да използвате сайта, трябва да сте навършили 18 години и да имате необходимата власт и пълномощия да влезете в тези Условия. Нямате право да осъществявате достъп или да използвате сайта, ако сте наш конкурент или ако преди това сме ви забранили достъпа до сайта или сме затворили акаунта ви.

2. Разрешение за използване на сайта

Ние ви даваме разрешение да използвате сайта при спазване на ограниченията в настоящите Условия. Използването на сайта е на ваш собствен риск, включително рискът да бъдете изложени на Съдържание, което е обидно, неприлично, неточно, неприемливо или по друг начин неподходящо.

3. Наличност на сайта

Сайтът може да бъде модифициран, актуализиран, прекъсван, спрян или прекратен по всяко време без предизвестие или отговорност.

4. Потребителски акаунти

Трябва да създадете акаунт и да предоставите определена информация за себе си, за да използвате някои от функциите, които се предлагат чрез сайта. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на паролата за вашия акаунт. Вие също носите отговорност за всички дейности, които се случват във връзка с вашия акаунт. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко неразрешено използване на вашия акаунт. Ние си запазваме правото да затворим акаунта ви по всяко време по каквато и да е причина или без причина.

Вашият акаунт е само за ваша лична, нетърговска употреба. При създаването му ви молим да предоставите пълна и точна информация за себе си, за да укрепите доверието си като сътрудник на сайта. Нямате право да се представяте за някой друг (напр. да приемате самоличността на знаменитост или съсед), да създавате или използвате акаунт за някой друг освен за себе си, да предоставяте имейл адрес, различен от вашия собствен, или да създавате няколко акаунта. Ако използвате псевдоним, имайте предвид, че другите може да са в състояние да ви идентифицират, ако например включите идентифицираща информация в отзивите си, използвате същата информация за акаунта на други сайтове или позволите на други сайтове да споделят информация за вас с портала за предучилищна възраст. Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за повече информация.

5. Комуникации от портала за предучилищна възраст и други потребители

Създавайки акаунт, вие се съгласявате да получавате определени съобщения във връзка със сайта. Например, можете да получавате комплименти или покани за приятелство от други потребители.

5. Съдържание

1. Отговорност за вашето съдържание

Вие сами носите отговорност за Вашето съдържание и веднъж публикувано, то не винаги може да бъде оттеглено. Вие поемате всички рискове, свързани с Вашето Съдържание, включително разчитането на някого на неговото качество, точност или надеждност, или каквото и да е разкриване от Ваша страна на информация във Вашето Съдържание, която Ви прави лично разпознаваема. Вие декларирате, че притежавате или имате необходимите разрешения за използване и разрешаване на използването на Вашето съдържание, както е описано тук. Нямате право да намеквате, че Вашето Съдържание е по някакъв начин спонсорирано или одобрено от Preschool Portal.

Може да се изложите на отговорност, ако например Вашето съдържание съдържа материал, който е неверен, умишлено подвеждащ или клеветнически; нарушава права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, морално право, право на поверителност, право на публичност или всяка друга интелектуална собственост или право на собственост; съдържа материал, който е незаконен, включително незаконна реч на омразата или порнография; експлоатира или наранява по друг начин непълнолетни; или нарушава или защитава нарушаването на който и да е закон или наредба.

2. Правото ни да използваме вашето съдържание

Можем да използваме Вашето съдържание по няколко различни начина, включително да го показваме публично, да го преформатираме, да го включваме в реклами и други произведения, да създаваме производни произведения от него, да го популяризираме, да го разпространяваме и да позволяваме на други да правят същото във връзка със собствените си уебсайтове и медийни платформи („Други медии“). Като такъв, вие с настоящото неотменимо ни предоставяте глобални, постоянни, неизключителни, безвъзмездни, преотстъпващи, подлицензируеми, прехвърляеми права да използваме Вашето Съдържание за всякакви цели. Моля, имайте предвид, че вие също неотменимо предоставяте на потребителите на сайта и всяка друга медия правото на достъп до вашето съдържание във връзка с използването на сайта и всяка друга медия. И накрая, вие неотменимо се отказвате и правите отказ срещу Preschool Portal и неговите потребители от всякакви искове и твърдения за морални права или приписване по отношение на Вашето съдържание. Под „използване“ имаме предвид използване, копиране, публично изпълнение и показване, възпроизвеждане, разпространение, модифициране, превод, премахване, анализиране, комерсиализиране и подготовка на производни произведения на Вашето съдържание.

3.Собственост

Между вас и Preschool Portal вие притежавате вашето съдържание. Ние притежаваме Съдържанието на предучилищния портал, включително, но не само визуални интерфейси, интерактивни функции, графики, дизайн и компилация, включително, но не само, нашата компилация от потребителско съдържание и друго съдържание на сайта, компютърен код, продукти, софтуер, агрегат рейтинги от потребителски рецензии и всички други елементи и компоненти на сайта, с изключение на Вашето съдържание, Потребителско съдържание и Съдържание на трети страни. Ние също така притежаваме авторските права, търговските марки, марките за услуги, търговските наименования и други интелектуални и права на собственост по целия свят („Права на интелектуална собственост“), свързани със съдържанието на портала за предучилищна възраст и сайта, които са защитени от авторски права, търговска форма, патент, закони за търговските марки и всички други приложими интелектуални права и права и закони за собственост. Като такива, вие не можете да променяте, възпроизвеждате, разпространявате, създавате производни произведения или адаптации на, публично показвате или по какъвто и да е начин да експлоатирате което и да е от Съдържанието на портала за предучилищна възраст изцяло или частично, освен ако изрично сме упълномощени от нас. Освен ако изрично и недвусмислено е посочено тук, ние не ви предоставяме никакви изрични или подразбиращи се права и всички права върху и върху сайта и съдържанието на портала за предучилищна възраст се запазват от нас.

4.Реклама

Порталът за предучилищна възраст и неговите лицензополучатели могат публично да показват реклами и друга информация в съседство с Вашето съдържание или да го включват. Нямате право на обезщетение за такива реклами. Начинът, режимът и обхватът на такава реклама подлежат на промяна без конкретно уведомление до вас.

5. Емисии на съдържание

Можете да осъществявате достъп и да използвате каналите, за да показвате съдържанието на канала на вашия персонален компютър, уебсайт или блог („Вашият сайт“), при условие че (i) използването на каналите е само за лични, некомерсиални цели, ( ii) вашето показване на Съдържанието на емисията води обратно към съответните страници на уебсайтовете на Preschool Portal и приписва Preschool Portal като източник на съдържанието на емисията, (iii) вашето използване или показване на съдържанието на емисията не предполага, че Preschool Portal популяризира или подкрепя всякакви каузи, идеи, уебсайтове, продукти или услуги на трети страни, включително Вашия сайт, (iv) не разпространявате повторно Съдържанието на канала и (v) използването на каналите от ваша страна не натоварва системите на Preschool Portal. Preschool Portal си запазва всички права върху съдържанието на канала и може да прекрати каналите по всяко време.

6.Други

Потребителско съдържание (включително всяко, което може да е създадено от потребители, наети или наети от Preschool Portal) не отразява непременно мнението на Preschool Portal. Ние си запазваме правото да премахваме, проверяваме, редактираме или възстановяваме потребителско съдържание от време на време по наше усмотрение по каквато и да е причина или без причина и без да ви уведомяваме. Например, може да премахнем рецензия, ако смятаме, че нарушава нашите Указания за съдържанието. Ние нямаме задължение да съхраняваме или да ви предоставяме копия на вашето съдържание, нито гарантираме поверителност по отношение на вашето съдържание.

6.Ограничения

Ние не сме задължени да прилагаме Условията от ваше име срещу друг потребител. Въпреки че ви насърчаваме да ни уведомите, ако смятате, че друг потребител е нарушил Условията, ние си запазваме правото да разследваме и да предприемем подходящи действия по наше усмотрение.

1. Вие се съгласявате да не и няма да помагате, насърчавате или позволявате на други да използват сайта за:

 1. Нарушете нашите Указания за съдържанието, например, като напишете фалшива или клеветническа рецензия, търгувате с рецензии с други фирми или компенсирате някого или получавате компенсация да напишете или премахнете рецензия.

 2. Нарушете правата на трети страни, включително нарушаване на поверителност, авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, морално право, право на поверителност, право на публичност или всяка друга интелектуална собственост или право на собственост;

 3. Заплашвайте, преследвайте, наранявайте или тормозете други, или насърчавайте фанатизъм или дискриминация;

 4. Популяризиране на бизнес или друго търговско начинание или събитие или използване по друг начин на сайта за търговски цели, освен във връзка с бизнес акаунт и както е изрично разрешено от Preschool Portal;

 5. Изпращайте групови имейли, анкети или други масови съобщения, независимо дали са с търговска цел или не; да участвате в спам с ключови думи или по друг начин да се опитвате да манипулирате резултатите от търсенето на сайта или уебсайт на трета страна;

 6. Изисквайте лична информация от непълнолетни, изпращайте или предавайте порнография; или

 7. Нарушете всеки приложим закон.

2. Вие също се съгласявате да не и няма да помагате, насърчавате или позволявате на други да:

 1. Нарушаване на Условията;

 2. Модифицирате, адаптирате, приспособявате, възпроизвеждате, разпространявате, превеждате, създавате производни произведения или адаптации на, показвате публично, продавате, търгувате или по какъвто и да е начин да използвате сайта или съдържанието на сайта (различно от вашето съдържание), освен ако изрично не е разрешено от Preschool Portal ;

 3. Използвайте всеки робот, паяк, приложение за търсене/извличане на сайтове или други автоматизирани устройства, процеси или средства за достъп, извличане, изчерпване или индексиране на която и да е част от Сайта или съдържание на Сайта;

 4. Обратно инженерство на всяка част от сайта;

 5. Премахнете или променете всяко известие за авторско право, търговска марка или други права на собственост, което се появява на която и да е част от Сайта или върху всякакви материали, отпечатани или копирани от Сайта.

 6. Записвайте, обработвайте или извличайте информация за други потребители;

 7. Осъществявайте достъп, извличайте или индексирайте която и да е част от сайта за целите на изграждането или попълването на база данни с възможност за търсене от бизнес прегледи;

 8. Преформатиране или рамка на която и да е част от сайта;

 9. Да предприемаме каквото и да е действие, което налага или може да наложи, по наше усмотрение, неразумно или непропорционално голямо натоварване на технологичната инфраструктура на Preschool Portal или по друг начин да изисква прекомерен трафик на сайта;

 10. Опит за получаване на неоторизиран достъп до Сайта, потребителски акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани със Сайта чрез хакване, извличане на пароли или всякакви други средства;

 11. Да използвате Сайта или каквото и да е Съдържание на Сайта, за да предавате всякакви компютърни вируси, червеи, дефекти, троянски коне или други елементи с разрушителен характер (наричани заедно „Вируси“);

 12. Да използвате каквото и да е устройство, софтуер или рутина, които пречат на правилното функциониране на сайта или по друг начин се опитват да попречат на правилното функциониране на сайта;

 13. Използвайте сайта, за да нарушите сигурността на която и да е компютърна мрежа, да разбиете пароли или кодове за криптиране на сигурността; нарушават или се намесват в сигурността на, или по друг начин причиняват вреда на сайта или съдържанието на сайта; или

 14. Премахнете, заобиколете, деактивирайте, повредете или по друг начин се намесете във всички функции, свързани със сигурността на сайта, функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на съдържанието на сайта, или функции, които налагат ограничения върху използването на сайта.

Ограниченията по-горе се прилагат само до степента, допустима от приложимото законодателство. Въпреки това, вие се съгласявате да не действате в противоречие с тях (дори ако това е допустимо съгласно приложимото законодателство), без да ни предоставите 30 дни предварително писмено известие, заедно с всякаква информация, която може разумно да изискваме, за да ни дадете възможност да предоставим алтернативни средства за защита или по друг начин да ви приспособим по наше усмотрение.

7. Насоки и политики

1. Указания за съдържанието

Вие декларирате, че сте прочели и разбрали нашите Указания за съдържанието.

2.Поверителност

Вие декларирате, че сте прочели и разбрали нашата Политика за поверителност. Имайте предвид, че можем да разкрием информация за вас на трети страни, ако имаме добросъвестно убеждение, че такова разкриване е разумно необходимо за (i) предприемане на действия по отношение на предполагаеми незаконни дейности; (ii) налагане или прилагане на нашите Условия и Политика за поверителност; (iii) да се съобразяваме със съдебни процедури или друго правителствено разследване, като заповед за обиск, призовка, закон, съдебно производство или друг правен процес, който ни е връчен; или (iv) да защитим нашите права, репутация и собственост или тези на нашите потребители, филиали или обществеността. Ако използвате сайта извън Съединените щати, вие се съгласявате вашите лични данни да бъдат прехвърлени и обработени в Съединените щати.

8. Предложения и подобрения

Изпращайки ни всякакви идеи, предложения, документи или предложения („Обратна връзка“), вие се съгласявате, че (i) вашата обратна връзка не съдържа поверителна или частна информация на трети страни, (ii) ние не сме задължени за поверителност, изрично или подразбиращо се, по отношение на обратната връзка, (iii) може да имаме нещо подобно на обратната връзка, което вече се разглежда или разработва, и (iv) вие ни предоставяте неотменим, неизключителен, безвъзмезден, постоянен, световен лиценз за използвате, модифицирате, подготвяте производни произведения, публикувате, разпространявате и сублицензирате Обратната връзка и вие неотменимо се отказвате и причинявате да бъдете отказани срещу Preschool Portal и неговите потребители от всякакви искове и твърдения за морални права, съдържащи се в такава Обратна връзка.

9.Трети страни

Сайтът може да включва връзки към други уебсайтове или приложения (всеки „Сайт на трета страна“). Ние не контролираме и не подкрепяме сайтове на трети страни. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за наличността или съдържанието на такива сайтове на трети страни. Използването на сайтове на трети страни е на ваш собствен риск.

Някои от услугите, предоставени чрез Сайта, може да са предмет на допълнителни лицензионни условия и разкривания на трети страни или с отворен код.

10. Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и задържите Preschool Portal, неговите родители, дъщерни дружества, филиали, всички свързани компании, доставчици, лицензодатели и партньори, както и служителите, директорите, служителите, агентите и представителите на всеки от тях (заедно, „ Предучилищни портални субекти“) безвредни, включително разходи, задължения и правни такси, от всякакви претенции или искания, направени от трета страна, произтичащи от или свързани с (i) вашия достъп до или използване на сайта, (ii) нарушение от ваша страна на Условията, (iii) всички продукти или услуги, закупени или получени от вас във връзка със сайта, или (iv) нарушението от вас или трета страна, използваща вашия акаунт, на права на интелектуална собственост или други права на всяко физическо или юридическо лице . Preschool Portal си запазва правото, за ваша сметка, да поеме изключителната защита и контрол по всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите на нашата защита на тези искове. Вие се съгласявате да не разрешавате подобен въпрос без предварителното писмено съгласие на Портала за предучилищна възраст. Preschool Portal ще положи разумни усилия, за да ви уведоми за всеки подобен иск, действие или процедура, след като разбере за това.

11. Отказ от отговорност и ограничения на отговорността

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ РАЗДЕЛ, ТЪЙ КАТО ТОЙ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА СУБЕКТИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПОРТАЛ ДО ВАС. ВСЕКИ ОТ ПОДРАЗДЕЛИТЕ ПО-ДОЛУ СЕ ПРИЛАГА САМО ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НИЩО ТУК НЯМА ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДА ОГРАНИЧИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА НЕ СА ОГРАНИЧЕНИ ПО ЗАКОН. АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ ОТНОСНО ТОЗИ ИЛИ ДРУГ РАЗДЕЛ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ЮРИДИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ, ПРЕДИ ДА Осъществите ДОСТЪП ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА. С ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ВИЕ ЗАЯВЛЯВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ, РАЗБРАЛИ И СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТОЗИ РАЗДЕЛ. ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ СЪЩЕСТВЕНИ ЗАКОННИ ПРАВА, КАТО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

 1. САЙТЪТ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, „С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ“ И „КАКТО Е НАЛИЧЕН“, С ИЗРИЧНОТО РАЗБИРАНЕ, ЧЕ ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ПОРТАЛНИ СУБЕКТИ НЕ МОГАТ ДА НАБЛЮДЯТ, КОНТРОЛИРАТ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ. КАТО ТАКЪВ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАША СТРАНА Е ПО ВАШЕ СОБСТВЕНО ПРЕСМОТРЕНИЕ И РИСК. ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПОРТАЛ НЕ ПРЕДЯВЯТ НИКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ ОБЕЩАНИЯ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА САЙТА, НЕГОВАТА БЕЗОПАСНОСТ ИЛИ СИГУРНОСТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА. СЪОТВЕТСТВИЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПОРТАЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА КАКВАТО И ДА БИЛО ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКАТ НАПРИМЕР ОТ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ, НЕДОСТЪПНОСТ ИЛИ УЯЗВИМОСТИ В СИГУРНОСТТА НА САЙТА ИЛИ ОТ ВАШЕТО РАЗВЕРИВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА КАТЕГОРИЯ НА БИЗНЕС ОБЯВИТЕЛИТЕ, ОЦЕНКИ, ОТЗИВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ПОРЕД И ПОКАЗВАНЕ) ИЛИ МЕТРИКИ, НАМЕРЕНИ НА, ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ИЛИ НАПРАВЕНИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТА.

 2. ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПОРТАЛ НЕ ОТПРАВЯТ НИКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ ОБЕЩАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КАТО ФИРМИТЕ ИЛИ РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ, ПОСОЧЕНИ В САЙТА ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА. СЪОТВЕТСТВИЕ, СУБЕКТИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПОРТАЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА КАКВАТО И ДА БИЛО ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКАТ ОТ ТЕХНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НАПРИМЕР, АКО ДРУГ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ БИЗНЕС ИЗПОЛЗВА ЗЛОУПОТРЕБА С ВАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ, САМОЛИЧНОСТ ИЛИ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ АКО ВИЕ ИМАТЕ А ОТРИЦАТЕЛЕН ОПИТ С ЕДИН ОТ БИЗНЕСА ИЛИ РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ, ПОСОЧЕНИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ НА САЙТА, ВАШЕТО ЗАКУПУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЧРЕЗ САЙТА, Е ПО ВАША СОБСТВЕНА КОМЕНТИЯ И РИСК.

 3. ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПОРТАЛ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ФИРМИ, ПОСОЧЕНИ В САЙТА, И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЧИСТА ПОЗА И НЕНАРУШАВАНЕ. НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, ПРЕДОСТАВЕН ВИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕДНО ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПОРТАЛ, НЯМА ДА СЪЗДАВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ ГАРАНЦИЯ.

 4. ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО И СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА В СЛУЧАЙ НА НЕДОВОЛЕНСТВО ОТ САЙТА, СВЪРЗАНИ УСЛУГИ ИЛИ ВСЯКАКВА ДРУГА ЖАЛБА ЩЕ БЕ ВАШЕТО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.

 5. МАКСИМАЛНАТА ОБЩА ОТГОВОРНОСТ НА СУБЪЕКТИТЕ НА PRESCHOOL ПОРТАЛ КЪМ ВАС ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО ТРЯПИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА ИЛИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ Е ОГРАНИЧЕНА ДО ПО-ГОЛЯМАТА ОТ (i) СУМАТА, ПЛАТЕНА, АКО ИМА, ОТ ВАС НА СУБЕКТИТЕ НА PRESCHOOL ПОРТАЛ В CONN. ЕКЦИЯ СЪС САЙТА ПРЕЗ 12-ТЕ МЕСЕЦА ПРЕДИ ДЕЙСТВИЕТО, ПОРОЖДАЩО ОТГОВОРНОСТ, ИЛИ (ii) $100.

 6. ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПОРТАЛ ОТХВЪРЛЯТ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ (i) НЕПРЯКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, ПРИМЕРНИ, ДОВЕРИЕ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, (ii) ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, (iii) ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, (iv) ВРЕДИ НА РЕПУТАЦИЯТА ИЛИ (v) ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ.

12. Прекратяване

 1. Можете да прекратите Условията по всяко време, като закриете акаунта си, преустановите използването на Сайта и предоставите на Preschool Portal известие за прекратяване. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност за информация какво правим с вашия акаунт, когато бъде прекратен.

 2. Можем да затворим акаунта ви, да спрем възможността ви да използвате определени части от сайта и/или да ви забраним изцяло от сайта по каквато и да е причина или без причина и без предупреждение или каквато и да е отговорност. Всяко подобно действие може да ви попречи да получите достъп до вашия акаунт, сайта, вашето съдържание, съдържанието на сайта или друга свързана информация.

 3. В случай на прекратяване на настоящите Условия, независимо дали от вас или от нас, раздели 1, 5, 6, 11 - 15 ще продължат в пълна сила и действие, включително правото ни да използваме вашето съдържание, както е описано подробно в раздел 5.

13. Общи условия

 1. Ние си запазваме правото да променяме, актуализираме или преустановяваме Сайта по наше усмотрение, по всяко време, по каквато и да е причина или без причина и без предупреждение или отговорност.

 2. Можем да ви предоставим известия, включително такива относно промени в Условията по имейл, обикновена поща или чрез съобщения чрез Сайта.

 3. Освен ако не е посочено друго в Раздел 10 по-горе, нищо тук не е предназначено, нито ще се счита, че предоставя права или средства за защита на трета страна.

 4. Условията съдържат цялото споразумение между вас и нас относно използването на сайта. Страните потвърждават, че не се разчита на каквото и да е изявление, направено, но не изрично съдържащо се в тези Условия.

 5. Всяко неуспех от страна на Preschool Portal да упражни или наложи някое право или разпоредба на Условията не представлява отказ от такова право или разпоредба. Неуспехът на някоя от страните да упражни в каквото и да е отношение което и да е право, предвидено тук, не се счита за отказ от каквито и да е други права по настоящото.

 6. Ако се установи, че някоя от разпоредбите на Условията е неприложима или невалидна, тогава само тази разпоредба ще бъде променена, за да отрази намерението на страните или премахната до минималната необходима степен, така че Условията да останат в противен случай в пълна сила и действие и изпълними.

 7. Условията и всички права или задължения по тях не могат да се преотстъпват, прехвърлят или подлицензират от вас, освен с предварителното писмено съгласие на Preschool Portal, но могат да бъдат възлагани или прехвърляни от нас без ограничения. Всеки опит за прехвърляне от ваша страна ще нарушава тези условия и ще бъде невалиден.

 8. Заглавията на разделите в Условията са само за удобство и нямат правно или договорно действие.

Авторско право © 2023 Preschool Portal, Clearwater, Флорида, САЩ

bottom of page