top of page

Poslovni portal za predškolske ustanove
Članstvo pružatelja usluga

Uvjeti korištenja

Ovi uvjeti i odredbe stupaju na snagu odmah za one koji registriraju račune.

Ovi Uvjeti i odredbe ("Ugovor") sadrže sve uvjete i odredbe između Preschool Portal, LLC. ("Preschool Portal") i vas kao poslovnog pružatelja usluga (kao što je definirano u nastavku) i upravlja vašim sudjelovanjem u Programu poslovnih pružatelja usluga portala za predškolske ustanove koji je ovdje opisan ("BP program") koji se nudi na web stranici Preschool Portal i putem bilo koje mobilne aplikacije Preschool Portal (zajedničkim nazivom "Site"). Molimo vas da pročitate ovaj Ugovor prije nego što se prijavite ili koristite Stranicu kao poslovni pružatelj usluga. Upisom kao Pružatelj poslovnih usluga na stranici, ovime izjavljujete, jamčite, razumijete, slažete se i prihvaćate sve odredbe i uvjete koji su ovdje sadržani. Ako imate primjedbu na bilo što u ovom Ugovoru, nemojte koristiti Stranicu kao Pružatelj poslovnih usluga. Odredbe i uvjeti ovog Ugovora podložni su promjenama od strane Preschool Portala u bilo kojem trenutku, stupajući na snagu nakon objavljivanja na web-mjestu, a vaše sudjelovanje u BP programu nakon takve objave značit će vaše prihvaćanje takvih promjena.

Kao dio svoje usluge, Preschool Portal održava određene informacije od odobrenih poslovnih pružatelja usluga ("Vi") i prezentira takve informacije zainteresiranim korisnicima ("Korisnici") Stranice, prema vlastitom nahođenju, što može uključivati u rezultate pretraživanja i inače. Korisnici imaju mogućnost, prema vlastitom izboru, zatražiti informacije o Vama ili Vašim uslugama putem metode ili metoda ponuđenih na Stranici, što može uključivati ispunjavanje obrasca zahtjeva za informacijama na Stranici, koji će Vam Preschool Portal zatim poslati e-poštom, povezujući na Vašu web stranicu putem tekstualne veze web stranice na našoj web stranici i/ili na druge metode koje je odredio Preschool Portal i s kojima ste se Vi složili (zajedničkim nazivom "BP"). U zamjenu za uvrštavanje Vaših podataka na web-mjesto i omogućavanje kontakta korisnicima web-mjesta, pristajete platiti određene naknade ("Naknade") Preschool Portalu kako je opisano i dogovoreno tijekom procesa upisa u Program za poslovne pružatelje usluga.

    1. Profil.

Upisom kao Poslovni pružatelj usluga, ovlašćujete Preschool Portal da objavi određene podatke ("Sadržaj") o Vama, koje ste Vi dostavili u procesu upisa ili nakon toga, na Stranici u obliku Profila ("Profil"). Predškolski portal zadržava pravo odbiti bilo koji zahtjev za Profilom ili poništiti bilo koji Profil iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na neispunjavanje obveza navedenih u ovom Ugovoru, ili bez razloga. Podnošenjem sadržaja na web-mjesto automatski dajete, te izjavljujete i jamčite da imate pravo dodijeliti Preschool Portalu, njegovim podružnicama, nositeljima licence i nasljednicima, tijekom trajanja ovog odnosa, neopozivu, trajnu, neisključivu , potpuno plaćena, svjetska licenca za korištenje, kopiranje, izvođenje, prikaz, reprodukciju, prilagodbu, izmjenu i distribuciju takvog sadržaja i pripremu izvedenih radova ili ugradnju u druga djela takvog sadržaja, te dodjelu i autorizaciju podlicenci za gore navedeno, u svakom slučaju: (i) u svrhu Vaše identifikacije Korisnicima, Vaše identifikacije na primjenjivim stranicama kategorije usluga na web-mjestu ili na drugi način ispunjavanja obveza Preschool Portala prema ovome, (ii) za promicanje i oglašavanje web-mjesta i vašeg predstavljanja na to, i (iii) za svrhe koje ste inače unaprijed izričito odobrili, u pisanom obliku. Nadalje izjavljujete i jamčite da javno objavljivanje i korištenje Vašeg sadržaja od strane Preschool Portala neće kršiti prava bilo koje treće strane.

    2. Sadržaj profila.

Profil će sadržavati informacije koje dostavite Preschool Portalu. Suglasni ste pružiti istinite, točne, aktualne i potpune informacije o Vašem poslovanju i Vašim proizvodima/uslugama. Neuspješno pružanje informacija na takav način može rezultirati obustavom ili ukidanjem Vašeg profila na Preschool Portalu. Profil će se pojaviti u područjima kategorije usluge na web-mjestu odabranom u procesu prijave i bit će u stilu i formatu koji je u skladu s drugim sličnim profilima u tom području. Predškolski portal zadržava pravo promjene stila, forme, sadržaja i izgleda Stranice u bilo kojem trenutku. Slažete se da ćete održavati točnost informacija sadržanih u Vašem profilu. Ako bilo koja informacija uključena u vašu objavu je ili postane netočna, odmah ćete ažurirati svoj profil i obavijestiti Portal za predškolske ustanove. Profil i sve njegove izmjene podliježu odobrenju Preschool Portala. Određene promjene koje napravite u svom unosu mogu zahtijevati pregled Preschool Portala prije objavljivanja, koji će se pregled izvršiti u roku od pet (5) radnih dana od podnošenja. Ako se takve promjene odobre, odmah će se odraziti na vašem profilu. Ako su odbijeni, Preschool Portal će vas obavijestiti o razlogu odbijanja i pružiti vam priliku da ih pregledate i ponovno pošaljete.

   3. Naknade; Otkazivanje.

Tijekom postupka upisa pristali ste plaćati naknade Preschool Portalu po određenoj stopi. Postavljena stopa, plus svi primjenjivi prometni ili drugi porezi, također se u ovom Ugovoru nazivaju "Naknade". Popunjavanjem i podnošenjem podataka u postupku upisa, ovlašćujete Preschool Portal da izračuna i naplati s vaše kreditne kartice naknade na koje ste pristali tijekom postupka upisa prema rasporedu plaćanja navedenom u postupku upisa. Također se slažete da će Preschool Portal automatski obnoviti vašu pretplatu na kraju svakog razdoblja pretplate i nastaviti teretiti vašu kreditnu karticu za Naknade za to razdoblje pretplate prema rasporedu plaćanja navedenom u postupku upisa, osim ako prije niste otkazali svoju pretplatu kraja Vašeg prethodnog razdoblja pretplate.

Međutim, ako ste pristali platiti Set Naknade i otkažete ili pauzirate svoje sudjelovanje, nećete imati pravo na povrat bilo kojih Set Naknada koje ste prethodno platili ili i dalje dugujete Preschool Portalu.

Preschool Portal zadržava pravo promjene cijena naknada u bilo kojem trenutku pod uvjetom da će Vas Preschool Portal obavijestiti najmanje trideset (30) dana unaprijed, putem komunikacije e-poštom poslane na adresu e-pošte u evidenciji na vašem profilu računa, prije bilo kakve promjene cijene na snagu. Predškolski portal također zadržava pravo ispravljanja bilo kakvih pogrešaka u naplati ili pogrešaka koje napravi čak i ako je već zatražio ili primio uplatu.

Vi i Preschool Portal zadržavate pravo da prekinete odnos s drugom stranom u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga ili bez razloga uz obavijest drugoj strani pet (5) radnih dana. Svaka strana zadržava pravo raskinuti ovaj Ugovor odmah nakon obavijesti drugoj strani u slučaju da druga strana počini ili se na drugi način poveže s, iz bilo kojeg razloga, bilo kojim činom za koji bi se razumno očekivalo da ima negativan utjecaj na ugled ili javna slika stranke koja raskida ugovor. Portal Preschool zadržava pravo slanja obavijesti o takvom raskidu Korisnicima s kojima Portal Preschool ima razloga vjerovati da ste se dopisivali.

  1. Neplaćanje.

 

U slučaju neplaćanja, Preschool Portal zadržava pravo obustaviti ili ukinuti Vaš račun dok se ti troškovi ne plate. Preschool Portal također može zaračunati kamate na nesporna dugovanja neplaćena više od trideset (30) dana, u kojem slučaju će se kamate obračunavati od 31. dana u odnosu na bilo koji neplaćeni, nesporni iznos po stopi od 1% mjesečno ili maksimalnoj stopi dopušteno zakonom, ovisno o tome što je niže. Preschool Portal ima pravo na povrat svih razumnih troškova naplate (uključujući agencijske naknade, odvjetničke naknade, troškove i troškove) nastalih u pokušaju naplate plaćanja od Vas.

 

  1. Druge usluge.

 

U mjeri u kojoj odlučite kupiti druge usluge koje Preschool Portal može ponuditi uz naknadu, ovlašćujete Preschool Portal da tereti vašu kreditnu karticu za usluge koje kupite. Suglasni ste da ako Preschool Portal već ima Vašu kreditnu karticu u evidenciji kao rezultat prethodnih kupnji koje ste izvršili, Preschool Portal može teretiti tu kreditnu karticu za dodatne usluge koje kupite.

 

  1. Oznake komercijalnih pružatelja usluga.

 

Ovime dajete Preschool Portalu, njegovim podružnicama, nositeljima licence i nasljednicima neopozivo, trajno, neisključivo, u cijelosti plaćeno, pravo i licencu za cijeli svijet tijekom trajanja ovog odnosa, podložno odredbama i uvjetima ovdje, za korištenje vašeg logotipa( s), trgovačka imena ili zaštitni znakovi ("Oznake") ili onih Vaših povezanih društava, (i) u svrhu Vaše identifikacije Korisnicima, Vaše identifikacije na primjenjivim stranicama kategorije usluga na web-mjestu ili na drugi način ispunjavanje obveza Preschool Portala prema ovom Ugovoru, (ii) za promicanje i reklamiranje Stranice i Vašeg predstavljanja na njoj, i (iii) za svrhe koje ste inače unaprijed izričito odobrili, u pisanom obliku. Nadalje izjavljujete i jamčite da Preschool Portal korištenjem vaših Oznaka u skladu s ovim uvjetima neće kršiti prava bilo koje treće strane.

 

  1. Općenito.

 

Niti jedna strana ne smije predstavljati ili implicirati Korisniku ili nekoj trećoj strani da djeluje u ime druge strane u ovom ugovoru ili da je druga strana u ovom ugovoru odobrila ili podržala njegove proizvode ili usluge. Sva dobra volja povezana s upotrebom Vaših oznaka vrijedit će u korist Vas i/ili Vaše podružnice, prema potrebi.

 

  1. Obeštećenje

 

Prihvaćanjem uvjeta ovog Ugovora, slažete se da ćete obeštetiti, braniti i zaštititi Preschool Portal i njegove podružnice, službenike, direktore, zaposlenike, dioničare, predstavnike i agente od i protiv svih potraživanja, gubitaka, troškova ili zahtjeva odgovornosti , uključujući odvjetničke naknade i troškove koje su imali u vezi s bilo kojim zahtjevom treće strane (uključujući zahtjev za intelektualnim vlasništvom) koji proizlazi iz: (i) bilo kakvog Vašeg kršenja Vaših obveza prema ovom Ugovoru, (ii) bilo kakvog namjernog lošeg ponašanja ili radnja iz nemara, propust ili krivo predstavljanje od strane Vas, Vaših agenata ili Vaših zaposlenika, (iii) bilo kakvo Vaše kršenje bilo kojeg federalnog, državnog ili lokalnog zakona, pravila ili propisa, (iv) bilo kakvih sporova između Vas i bilo kojeg Korisnika, ili ( v) kršenje ili navodno kršenje prava intelektualnog vlasništva ili vlasničkih prava trećih strana bilo kojim Upisom ili drugim materijalima i sadržajem koji pošaljete, objavite ili prenesete putem web-mjesta ili na drugi način dostavite Preschool Portalu za uključivanje na web-mjesto. Ne smijete rješavati bilo kakve zahtjeve koji podliježu obeštećenju bez prethodne pisane suglasnosti Portala za predškolske ustanove. Osim toga, Predškolski portal može o svom trošku sudjelovati u obrani i rješavanju tužbenog zahtjeva.

 

  1. Jamstva.

 

Svaka strana izjavljuje i jamči drugoj strani da (i) ovaj Ugovor predstavlja valjanu i obvezujuću obvezu te strane, izvršivu u skladu s njegovim uvjetima; (ii) takva strana ima punu moć i ovlast za sklapanje ovog Ugovora i izvršavanje svojih obveza iz njega; (iii) sklapanje i izvođenje prema ovom Ugovoru od strane takve strane ne krši nikakav ugovor ili obvezu koja postoji između te strane i bilo koje treće strane; (iv) sklapanje i izvedba ovog Ugovora ne krši prava trećih strana i (v) svaka će se strana u svakom trenutku pridržavati svih primjenjivih saveznih, državnih i lokalnih zakona, propisa i uredbi. Izjavljujete, jamčite i obvezujete se da su: (i) sve informacije koje su ovdje dostavljene Preschool Portalu, uključujući informacije dostavljene u vezi s Popisom, istinite i da nisu obmanjujuće, lažne, klevetničke, klevetničke, prijeteće, uznemirujuće ili opscene; (ii) Ovlašteni ste pružati proizvode i usluge navedene u Popisu; (iii) Imate pravo koristiti svako autorsko pravo, zaštitni znak, trgovačko ime, žig usluge, grafiku, fotografiju ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo na način na koji se koristi prema ovom Ugovoru; i (iv) svaka reklamna kopija ili materijali i bilo koje povezano oglašavanje moraju biti u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima.

 

  1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI.

 

OSIM OVDJE NAVEDENOG, PREDŠKOLSKI PORTAL NE DAJE NIKAKVA IZJAVA ILI JAMSTVA, IZRIČITA ILI POSREDNA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA VLASNIŠTVA ILI NEKRŠENJA ILI POSREDNA JAMSTVA PRODAJE ZA ODREĐENU SVRHU, WI S POŠTOVANJEM PREDŠKOLSKOG PORTALA, SVE PROIZVODE, USLUGE ILI INFORMACIJE PRUŽENE KROZ MJESTO PREDŠKOLSKOG PORTALA, ILI TOČNOST ILI REZULTATE KOJE SE TREBA DOBITI KORIŠTENJEM PREDŠKOLSKOG PORTALNOG MJESTA. Predškolski portal nije uključen ni u kakve stvarne transakcije između Korisnika i Vas. Stoga Predškolski portal nema kontrolu nad interesom ili sposobnošću Korisnika da kupuju artikle ili plaćaju usluge ili nad prikladnošću bilo kojeg Korisnika za Vaše proizvode ili usluge. Predškolski portal ne može i ne kontrolira hoće li Korisnici dovršiti kupnju proizvoda ili usluga za koje su zatražili podatke. Budući da je provjera autentičnosti korisnika na Internetu otežana, Portal Predškolstvo ne može i ne jamči da je svaki Korisnik onaj za kojeg se izjašnjava ili tvrdi da jest. Vi preuzimate sav rizik prilikom korištenja Stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve rizike povezane s bilo kojom online ili offline interakcijom s Korisnicima Stranice, a Portal za predškolske ustanove odriče se bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz ili je na bilo koji način povezana s takvim interakcijama.

 

  1. Ocjene i recenzije.

 

Ocjene i recenzije objavljene na stranici su mišljenja njihovih autora. Takvi autori su isključivo odgovorni za takav sadržaj. Predškolski portal ne prihvaća, podržava niti prihvaća odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave bilo koje strane koja se pojavljuje na stranici ili putem usluge. Ni pod kojim okolnostima Preschool Portal ili njegova povezana društva neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz recenzija ili komentara drugih korisnika o vama na stranici.

Razumijete i slažete se da Preschool Portal može pregledati i izbrisati bilo koji sadržaj, u svakom slučaju u cijelosti ili djelomično, koji prema isključivoj procjeni Preschool Portala krši ovaj Ugovor ili koji bi mogao biti uvredljiv, nezakonit ili koji bi mogao kršiti prava, naštetiti , ili ugroziti sigurnost korisnika Stranice. Zadržavamo pravo uklanjanja, pregledavanja, uređivanja ili ponovnog postavljanja ocjena i recenzija s vremena na vrijeme prema vlastitom nahođenju i bez obavijesti. Možete potaknuti druge da napišu recenzije o vašoj tvrtki. Međutim, slažete se da nećete i nećete pomagati ili omogućiti drugima da napišu lažnu ili klevetničku recenziju, razmjenjuju recenzije s drugim tvrtkama, daju kompenzaciju bilo kome da napiše recenziju u vaše ime ili napišu recenziju za koju ste plaćeni bilo izravno ili neizravno od strane tvrtke koja se pregledava.

  1. Sporazum.

 

Predškolski portal ne odobrava niti podupire bilo koji proizvod ili uslugu elektroničkim objavljivanjem Profila. Predškolski portal može u bilo kojem trenutku objaviti unose ili profile za bilo koju drugu stranu. Vi i Preschool Portal neovisni ste ugovaratelji i nikakav odnos agencije, partnerstva, zajedničkog ulaganja, odnosa zaposlenik-poslodavac ili franšizoprimac-primatelj franšize nije namijenjen niti stvoren ovim Ugovorom. Bilo kakva potraživanja ili pravni postupci jedne strane protiv druge pokrenut će se i voditi isključivo na bilo kojem državnom ili saveznom sudu, a obje strane ovime prihvaćaju nadležnost i mjesto bilo kojeg takvog suda i suglasne su da neće pokretati nikakav zahtjev ili pravni postupak na bilo kojem druga jurisdikcija ili mjesto. Jezik korišten u ovom Ugovoru smatrat će se jezikom koji su strane izabrale da izraze svoju zajedničku namjeru. Nikakvo načelo konstrukcije ili vladavine prava koje predviđa da se ugovor tumači protiv sastavljača ugovora u slučaju bilo kakve nedosljednosti ili dvosmislenosti u takvom ugovoru neće se primjenjivati na odredbe i uvjete ovog Ugovora. Nevaljanost, nezakonitost ili neprovedivost bilo koje odredbe ili odredbe ovog Ugovora ni na koji način neće utjecati na valjanost, zakonitost ili provedivost bilo koje druge odredbe ili odredbe ovog Ugovora. U slučaju da se utvrdi da je odredba ili odredba nevažeća ili neprovediva, strane se slažu zamijeniti takvu odredbu ili odredbu s odredbom ili odredbom koja je valjana i provediva i koja je najbliža izražavanju namjere nevažeće ili neprovedive odredbe ili odredbe , a ovaj će Ugovor biti provediv kako je tako izmijenjen. Nikakvo odricanje od bilo kakvog propusta u izvršavanju ovog Ugovora od strane bilo koje strane ili odricanje od bilo kakvog kršenja ili niza kršenja bilo koje odredbe, dogovora ili uvjeta ovog Ugovora neće predstavljati odricanje od bilo kojeg naknadnog kršenja ili odricanje od takvih uvjeta , ugovorima ili uvjetima. Nijedna strana ne smije dodijeliti, prodati, prenijeti, delegirati ili na drugi način raspolagati ovim Ugovorom ili bilo kojim pravima ili obvezama iz njega bez prethodnog pisanog pristanka druge strane, osim što bilo koja strana može dodijeliti ovaj Ugovor bilo kojem povezanom društvu ili bilo kojem subjektu sljedniku u spajanje, konsolidacija, poslovno spajanje ili prodaja cijele ili gotovo cijele imovine. Svaki navodni prijenos, prijenos ili delegiranje koji krši ovo bit će ništavan i nevažeći. Podložno prethodno navedenom, ovaj će Ugovor biti obvezujući i primjenjivat će se u korist stranaka i njihovih dopuštenih nasljednika i opunomoćenika. Naslovi u ovom dokumentu služe samo radi lakšeg snalaženja i neće se uzeti u obzir u bilo kojem tumačenju ovog Ugovora. Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupan ugovor između Preschool Portala i Vas i zamjenjuje sve prethodne usmene ili pisane sporazume u vezi s predmetom ovog Ugovora.

bottom of page